• Nytte-kostnadsanalyser og politiske vurderinger 

      Nyborg, Karine (Journal article, 1995)
      Artikkelen behandler hvilke krav en bør stille til prosjektanalyser som skal inngå som bakgrunnsmateriale for politiske beslutningsprosesser. Blant annet bør det gis informasjon om prosjektets virkning på miljø og andre ...