• Samisk statistikk 2018 

   Sønstebø, Anders (Rapporter;2018/05, Research report, 2018-02-06)
   Publikasjonen gir en samlet og oppdatert framstilling av offisiell samisk statistikk. Den dekker de fleste relevante områder. Statistikken har i hovedsak en geografisk tilnærming, med vekt på samiske bosettingsområder ...
  • Samisk statistikk 2022 

   Sønstebø, Anders (Rapporter;2022/5, Research report, 2022-02-04)
   Publikasjonen gir en samlet og oppdatert framstilling av offisiell samisk statistikk som dekker utvalgte tematiske områder. Statistikken har i hovedsak en geografisk tilnærming, med vekt på samiske bosettingsområder ...