• Økonomidebatt, frihet og ansvar 

      Aslaksen, Iulie; Koren, Charlotte (Others, 2006)
      Lederartikkelen i Økonomisk forum nr. 5 oppfordrer til å starte et nytt internettforum for debatt mellom samfunnsøkonomer. Lederskribenten påpeker mangelen på fagdebatt blant økonomer og stiller spørsmålet: «Er det rett ...