• Anne Lise Ellingsæter: Vår tids moderne tider 

   Kitterød, Ragni Hege (Journal article, 2010)
   Ellingsæter har i flere tiår forsket på spørsmål om arbeid, tid og samfunnsendring og har levert en rekke empiriske og teoretiske bidrag på feltet. I boka Vår tids moderne tider oppsummerer og utvider hun denne forskningen. ...
  • Den europeiske samfunnsundersøkelsen 

   Ringdal, Kristen; Kleven, Øyvin (Journal article, 2004)
   Et demokratisk Europa trenger pålitelige data om hvordan ulike land ser på seg selv og på omverdenen, og hvordan de er forskjellige i holdninger, preferanser og fordommer, og hvordan disse endres over tid. Den europeiske ...
  • Livsløp i støpeskjeen : utvalgte arbeider av Kari Skrede 

   Kitterød, Ragni Hege; Kjeldstad, Randi; Noack, Turid; Østby, Lars (Sosiale og økonomiske studier;106, Book, 2002)
   Den 21. februar 1942 ble det født 70 pikebarn i Norge, mens jentekullet fra hele dette året kom opp i 25 808 nyfødte. I 1961 tok 11 prosent av disse jentene artium. Til sammenlikning var det 15 prosent av de jevngamle ...
  • Nytte-kostnadsanalyser og politiske vurderinger 

   Nyborg, Karine (Journal article, 1995)
   Artikkelen behandler hvilke krav en bør stille til prosjektanalyser som skal inngå som bakgrunnsmateriale for politiske beslutningsprosesser. Blant annet bør det gis informasjon om prosjektets virkning på miljø og andre ...
  • Tidsbruksundersøkelser som samfunnsvitenskapelig datakilde 

   Rønning, Elisabeth (Journal article, 2002)
   I mai 2002 publiserte Statistisk sentralbyrå sin fjerde tidsbruksundersøkelse. Både forskere, journalister og offentlig forvaltning har ventet lenge på denne undersøkelsen. Opplysningene er viktige for samfunnsplanleggere, ...