Now showing items 21-40 of 54

  • Evaluation of the Norwegian R&D tax credit scheme 

   Cappelen, Ådne; Fjærli, Erik; Foyn, Frank; Hægeland, Torbjørn; Møen, Jarle; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina (Discussion Papers;640, Working paper, 2010)
   We find that the Norwegian R&D tax credit scheme introduced in 2002 mainly works as intended. The scheme is cost-effective and it is used by a large number of firms. It stimulates these firms to invest more in R&D, and, ...
  • Evaluering av SkatteFUNN - Sluttrapport 

   Cappelen, Ådne; Fjærli, Erik; Foyn, Frank; Hægeland, Torbjørn; Møen, Jarle; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina (Rapporter;2008/2, Report, 2008)
   SkatteFUNN ble opprettet i 2002 som et tiltak for å øke norsk næringslivs forsknings- og utviklingsinnsats. Statistisk sentralbyrå har siden 2004 evaluert ordningen. Nordlandsforskning har på oppdrag fra SSB gjennomført ...
  • Experience and schooling : substitutes or complements? 

   Hægeland, Torbjørn (Discussion Papers;No. 301, Working paper, 2001)
   Abstract: This paper investigates whether returns to experience and seniority vary between workers with different levels of education and between different types of firms. Using a large administrative dataset for Norwegian ...
  • Fører SkatteFUNN-ordningen til økt FoU-innsats? : Foreløpig rapport om innsatsaddisjonalitet 

   Hægeland, Torbjørn; Møen, Jarle; Kjesbu, Knut Arild (Rapporter;2006/12, Report, 2006-04-06)
   Et vesentlig formål med SkatteFUNN-ordningen er at den skal bidra til å øke FoU-investeringene i næringslivet. I en evaluering av ordningen vil derfor spørsmålet om innsatsaddisjonalitet veie svært tungt. Hvis ikke SkatteFUNN ...
  • Gir selektive forskningssubsidier økt forskningsinnsats i næringslivet? 

   Henningsen, Morten S.; Hægeland, Torbjørn; Møen, Jarle (Journal article, 2012)
   Vi drøfter viktige metodeproblemer knyttet til å estimere addisjonaliteten til selektiv FoUstøtte og bruker prosjektevalueringsdata fra Norges Forskningsråd til å kontrollere for foretakenes insentiv til å investere uten ...
  • Har det vært et fall i kvaliteten på norsk utdanning? 

   Hægeland, Torbjørn (Journal article, 2002)
   Hvis «ny» utdanning kaster mindre av seg enn «gammel» utdanning, kan det være en indikasjon på at kvaliteten på utdanning har falt over tid. I denne artikkelen sammenlignes avkastningen av utdanning for fødselskullene ...
  • Health status after cancer : does It matter which hospital you belong to? 

   Fiva, Jon Hernes; Hægeland, Torbjørn; Rønning, Marte (Discussion Papers;590, Working paper, 2009)
   Survival rates are widely used to compare quality of health care. In this paper we introduce post-illness employment as a supplemental indicator of successful treatment of serious diseases. Utilizing rich register based ...
  • Health status after cancer: does it matter which hospital you belong to? 

   Fiva, Jon Hernes; Hægeland, Torbjørn; Rønning, Marte (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Background: Survival rates are widely used to compare the quality of cancer care. However, the extent to which cancer survivors regain full physical or cognitive functioning is not captured by this statistic. To address ...
  • Home with Mom. The effects of stay-at-home parents on children's long-run educational outcomes 

   Bettinger, Eric; Hægeland, Torbjørn; Rege, Mari (Discussion papers;739, Working paper, 2013-05)
   In 1998 the Norwegian government introduced a program that substantially increased parents’ incentives to stay home with children under the age of three. Many eligible children had older siblings, and we investigate how ...
  • Immigrant skills and employment. Cross-country evidence from the Adult Literacy and Life Skills Survey 

   Bratsberg, Bernt; Hægeland, Torbjørn; Raaum, Oddbjørn (Discussion papers;730, Working paper, 2013-01)
   This paper studies the distributions of literacy skills, education, and employment of immigrants and natives in three host countries: Canada, the United States, and Norway. For natives, we uncover remarkably stable relations ...
  • Inntektsulikhet og avkastning av humankapital i Norge 1970-97 

   Hægeland, Torbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2002)
   Mange land har opplevd en til dels sterk økning i inntektsforskjeller og avkastning av utdanning de seneste to tiårene, men endringene i Norge har vært små. Den særnorske utviklingen kan sannsynligvis forklares med bakgrunn ...
  • Input additionality in the Norwegian R&D tax credit scheme 

   Hægeland, Torbjørn; Møen, Jarle (Rapporter;2007/47, Report, 2007)
   Tax incentives have become an increasingly popular policy tool over the last decades. Norway introduced an R&D tax credit scheme, called SkatteFUNN, in 2002. The degree of input additionality, i.e. to what extent the ...
  • Kan arbeidserfaring erstatte formell utdanning? 

   Hægeland, Torbjørn (Journal article, 2002)
   Kan manglende utdanning kompenseres gjennom læring på jobben? En måte å anslå omfanget av læring på jobben er å undersøke hvordan lønnen blir påvirket av arbeidserfaring og varigheten av arbeidsforhold. I denne artikkelen ...
  • Marks across lower secondary schools in Norway : What can be explained by the composition of pupils and school resources? 

   Hægeland, Torbjørn; Kirkebøen, Lars Johannessen; Raaum, Oddbjørn; Salvanes, Kjell G. (Rapporter;2004/11, Report, 2004-06-01)
  • Menneskene, jobbene, stedene - kompetansearbeidsplasser i et regionalt perspektiv 

   Hatling, Lillian; Hægeland, Torbjørn (Journal article, 2011)
   Steder som har suksess og som opplever vekst, har gjerne en kombinasjon av faktorene vi har drøftet foran som i sum skaper en vekstdynamikk. De har et omstillingsdyktig næringsliv, sterke utdanningsinstitusjoner som gir ...
  • Monopolistic competition, resource allocation and the effects of industrial policy 

   Hægeland, Torbjørn (Discussion Papers;No. 161, Working paper, 1996)
   An indicator of allocation effects of industrial policy is derived from a theoretical framework of monopolistic competition. The indicator gives a qualitative picture of how industrial policy affects industry structure and ...
  • Pennies from heaven. Using exogenous tax variation to identify effects of school resources on pupil achievement 

   Hægeland, Torbjørn; Raaum, Oddbjørn; Salvanes, Kjell G. (Discussion Papers;No. 508, Working paper, 2007)
   Abstract: Despite important policy implications associated with the allocation of education resources, evidence on the effectiveness of school inputs remains inconclusive. In part, this is due to endogenous allocation; ...
  • Performance pay and within-firm wage inequality 

   Barth, Erling; Bratsberg, Bernt; Hægeland, Torbjørn; Raaum, Oddbjørn (Discussion Papers;No. 535, Working paper, 2008)
   Abstract: This paper examines the impact of performance-related pay on wage differentials within firms. Our theoretical framework predicts that, compared to a fixed pay system, pay schemes based on individual effort ...
  • Produksjon og ressursbruk innenfor høyere utdanning i Norge 

   Ervik, Astrid Oline; Holmøy, Erling; Hægeland, Torbjørn (Journal article, 2002)
   Høyere utdanning gir økt arbeidsproduktivitet. Eksisterende nasjonalregnskapstall gir en svært mangelfull beskrivelse av både denne formen for produksjon og av ressursinnsatsen innenfor høyere utdanning i Norge. Formålet ...
  • Pupil achievement, school resources and family background 

   Hægeland, Torbjørn; Raaum, Oddbjørn; Salvanes, Kjell G. (Discussion Papers;No. 397, Working paper, 2004)
   Whether increasing resource use in schools has a positive effect on pupil performance has occupied governments, parents and researchers for decades. A main challenge when trying to answer this question is to separate the ...