• Land use statistics for urban settlements 

   Engelien, Erik; Schøning, Per (Documents;2000/12, Working paper, 2000-09-14)
   Statistics Norway is now developing methods based on the use of administrative registers for in a simple and cost-efficient way, to produce urban settlement boundaries and land use statistics for urban settlements. The ...
  • Samferdsel og miljø 2009 : utvalgte indikatorer for samferdselssektoren 

   Brunvoll, Frode; Engelien, Erik; Hoem, Britta; Holmengen, Nina; Karlsen, Håkon Torfinn; Monsrud, Jan; Steinnes, Margrete; Sønstebø, Anders; Wethal, Willy (Rapporter;2009/27, Research report, 2009)
   Rapporten inneholder utvalgt statistikk og indikatorer for samferdselssektoren med hovedvekt på sammenhenger mellom samferdsel og miljø. I den grad det har vært mulig, er norske data sammenlignet med indikatorer i EUs ...
  • Støyplage i Norge. Oppdatert dokumentasjon av metode 

   Engelien, Erik; Holz, Kirsten Elisabeth; Steinnes, Margrete (Notater / Documents;2018/13, Working paper, 2018-03-23)
   Støy virker sjenerende, kan påvirke søvnkvaliteten og være medvirkende årsak til forhøyet blodtrykk og stress (WHO 2009, 2011). Støy er et av de store gjenværende miljøproblemene som rammer flest mennesker i Norge. For ...
  • Tettstedsavgrensing og arealdekke innen tettsteder: Metode og resultater 

   Dysterud, Marianne Vik; Engelien, Erik; Schøning, Per (Rapporter;1999/28, Research report, 1999-11)
  • Verdier i Oslofjorden: Økonomiske verdier tilknyttet økosystemtjenester fra fjorden og strandsonen 

   Chen, Wenting; Barton, David Nicholas; Magnussen, Kristin; Navrud, Ståle; Grimsrud, Kristine; Garnåsjordet, Per Arild; Engelien, Erik; Syverhuset, Anne Olga; Bekkby, Trine; Rinde, Eli (NIVA-rapport;, Research report, 2019)
   Rapporten har som mål å gi en kunnskapsstatus om økonomiske verdier av Oslofjorden innenfor rammen av arbeidet med å utarbeide en Helhetlig plan for Oslofjorden. For å strukturere arbeidet har vi brukt økosystemtjenester ...