• Innvandrere – hvordan går det med dem i utdanningsløpet? 

   Instebø, Daniel; Foss, Emmie Stolpe; Fazli, Nawid (Rapporter;2021/37, Report, 2021-12)
   Utdanning er en sentral kilde til kunnskap og ferdigheter. Riktig og tilstrekkelig utdanning kan gi bedre jobb og et bedre liv, og skape velstand og bedre sosial integrering. For dem som faller utenfor kan dette ha ...
  • Kvalifiserte søkere uten tilbud om studieplass 

   Lervåg, Maj-Lisa; Fazli, Nawid (Rapporter;2023/18, Report, 2023-04)
   Etter opptaket til universitets- og høgskoleutdanning gjennom Samordna opptak står det hvert år igjen en gruppe kvalifiserte søkere som ikke får tilbud om studieplass. I 2021 gjaldt dette 17 prosent av de kvalifiserte ...
  • Søkere som ikke benytter studieplassen 

   Fazli, Nawid; Lervåg, Maj-Lisa (Rapporter;2021/9, Research report, 2021-03-04)
   Hvert år velger en markant andel av søkere med tilbud om studieplass i universitets- og høgskoleutdanning gjennom Samordna opptak å ikke benytte plassen. Blant de 105 320 søkerne som fikk tilbud om studieplass gjennom ...