• Flere tar del i inntektsveksten : inntekt, lønn og forbruk 

   Strøm, Frøydis; Lunde, Harald; Løvbak, Tove; Mørk, Eiliv (Journal article, 2008-12)
   De siste 20 årene har norske husholdninger hatt en inntektsvekst på 44 prosent. Mesteparten av denne veksten har skjedd de ti siste årene. Økt sysselsetting har ført til at flere i de laveste inntektsgruppene (nederst i ...
  • Holdninger til innvandrere og innvandring 2019 

   Strøm, Frøydis (Rapporter;2019/40, Research report, 2019-12-17)
   Resultater fra SSBs undersøkelse av befolkningens holdninger til innvandrere og innvandring i juli-august 2019 Formålet med denne rapporten er å gi en oversikt over holdninger til ulike spørsmål som gjelder innvandrere ...
  • Holdninger til innvandrere og innvandring 2020 

   Strøm, Frøydis; Molstad, Christian Sørlien (Rapporter;2020/49, Research report, 2020-12-14)
   I denne rapporten fremstilles resultatene fra årets undersøkelse av holdninger til innvandrere og innvandring. De siste årene har undersøkelsene vist stadig mer innvandrervennlige holdninger, og denne trenden fortsetter også i år.
  • Inntektene øker, men gjelden øker mer : inntekt, lønn og forbruk 

   Strøm, Frøydis; Lunde, Harald; Mørk, Eiliv (Journal article, 2006-12)
   De fleste husholdninger har hatt god inntektsvekst i perioden 1990 til 2004. Det er blant de eldre vi finner sterkest inntektsvekst, mens unge aleneboende taper terreng i forhold til andre husholdningsgrupper. Samtidig ...
  • Inntektsstatistikk for den eldre befolkningen 1999-2009 : en kohortanalyse av inntektsutviklingen for aldersgruppen 60 år og eldre 

   Claus, Gunnar; Kristoffersen, Elisabeth Søholt; Melby, Ingrid; Strøm, Frøydis (Rapporter;2012/4, Research report, 2012)
   Rapporten gir et bilde av inntektene til personer som er 60 år og eldre i årene 1999 til 2009. Formålet er å etablere et grunnlag som viser inntektsnivå og inntektssammensetning til denne gruppen før reglene om fleksibel ...
  • Monitor for sekundærflytting. Sekundærflytting blant personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge 2007-2016 

   Strøm, Frøydis; Kirkeberg, Mads Ivar; Epland, Jon (Rapporter;2020/36, Research report, 2020-10-08)
   I denne monitoren ser vi på personer med flyktningbakgrunn som har blitt bosatt i en kommune i årene 2007-2016, og i hvilken grad de velger å forlate denne de første årene etter bosetting.
  • Norskfødte med innvandrerforeldre - hvordan går det med dem? Demografi, utdanning, arbeid og inntekt 

   Kirkeberg, Mads Ivar; Dzamarija, Minja Tea; Bratholmen, Nadine Viktoria Lunde; Strøm, Frøydis (Rapporter;2019/21, Research report, 2019-07-04)
   Norskfødte med innvandrerforeldre utgjør en økende andel av befolkningen. Fra å være en svært liten gruppe med litt over 2 000 personer i 1970, eller beskjedne 0,06 prosent av den norske befolkningen, har denne gruppen økt ...
  • Overføringsflyktninger 2019 

   Utne, Harald; Strøm, Frøydis (Rapporter;2020/2, Research report, 2020-01-14)
   Overføringsflyktninger er personer som har flyktet fra sitt hjemland og som har blitt overført til et tredje land. Ved inngangen til 2019 bor det 38 000 overføringsflyktninger i Norge. I denne rapporten gir vi en beskrivelse ...
  • Sterk inntektsvekst, men unge aleneboende henger etter : inntekt, lønn og forbruk 

   Strøm, Frøydis; Lunde, Harald; Mørk, Eiliv (Journal article, 2007-12)
   De fleste husholdninger har hatt god inntektsvekst i perioden fra 1990 til 2005. Unge aleneboende har imidlertid hatt en dårligere inntektsutvikling. Denne gruppen bruker også en større del av inntekten sin på boligutgifter ...