• Lønner det seg å arbeide? 

   Mogstad, Magne; Solli, Ingeborg Foldøy; Wist, Arne Kolbeinstveit (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   Det er et uttalt politisk mål i den norske arbeids- og sosialpolitikken at det skal lønne seg å være i arbeide framfor å være stønadsmottaker. Utformingen av det norske skatte- og stønadssystemet er imidlertid slik at ...
  • Menneskene, jobbene, stedene - kompetansearbeidsplasser i et regionalt perspektiv 

   Hatling, Lillian; Hægeland, Torbjørn (Journal article, 2011)
   Steder som har suksess og som opplever vekst, har gjerne en kombinasjon av faktorene vi har drøftet foran som i sum skaper en vekstdynamikk. De har et omstillingsdyktig næringsliv, sterke utdanningsinstitusjoner som gir ...
  • Om å skape arbeidsplasser - teori og praksis 

   Aukrust, Odd (Journal article, 1987)
   Moderne sosialøkonomi gir flere, tildels motstridende, svar på årsakene til arbeidsløshet, og foreskriver dermed ulike typer økonomisk-politiske tiltak for å mote problemene. Med teoriens sjargong kan det skilles ...