Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBye, Torstein
dc.contributor.authorStrøm, Steinar
dc.date.accessioned2011-11-01T17:31:00Z
dc.date.available2011-11-01T17:31:00Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.citationSosialøkonomen, Årg. 41, nr. 4 (1987), S. 19-29no_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/177984
dc.description.abstractMarginalkostnadene for kraft levert alminnelig forsyning er høyere enn for kraftkrevende industri bl.a. pga. distribusjonskostnader og jevnere effektbelastning i kraftkrevende industri. Korrigert for disse forskjellene er det imidlertid en betydelig og tiltakende prisdiskriminering i favor av kraftkrevende industri. Årsaken er bl.a. en misforståelse i visse innflytelsesrike kretser om at kraft fra gamle nedskrevne anlegg er en annen og billigere kraft enn kraft fra nyere anlegg. Om en krever at handelsbalansen og sysselsettingen skal være uendret, vil en felles likevektspris for kraft levert kraftstasjonsanlegg innebære 86. pst. prisøkning for kraftkrevende industri og 26. pst. nedgang for husholdninger. Med uendret kraftforbruk, har kraftkrevende industri idag en prisfordel på ca. 3 mrd. kr. pr år. Gevinsten ved å overflytte kraft fra brukere med lav betalingsvilje til brukere med høy betalingsvilje er ca. 1,5 mrd. pr. år (i 1984). I tillegg kommer fordelen ved at en del anleggsutstyr og anleggsarbeidere kan settes inn i annet arbeid med høyere avkastning enn utbygging av kraftanlegg. Til tross for sterkt subsidierte kraftpriser er det svært lav avkastning i store deler av den kraftkrevende industrien. Uten kraftprisfordelene ville avkastningen i gjennomsnitt vært nær null de siste 5-10 år.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherSamfunnsøkonomenes foreningno_NO
dc.subjectKraftpriserno_NO
dc.subjectKraftforsyningno_NO
dc.subjectElektrisk kraftno_NO
dc.subjectElektrisitetspriserno_NO
dc.subjectKraftforbrukno_NO
dc.subjectSamfunnsøkonomino_NO
dc.titleKraftpriser og kraftforbrukno_NO
dc.typeJournal articleno_NO
dc.typePeer reviewedno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO
dc.source.pagenumbers. 19-29no_NO
dc.source.volumeÅrg. 41no_NO
dc.source.journalSosialøkonomenno_NO
dc.source.issueNr. 4no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel