Show simple item record

dc.contributor.authorBjerkholt, Olav
dc.date.accessioned2011-11-02T17:01:24Z
dc.date.available2011-11-02T17:01:24Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.citationSosialøkonomen, Årg. 41, nr. 7 (1987), S. 3-8no_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/178012
dc.description.abstractSt.meld. nr. 38 (1986-87) «Norges framtidige energibruk og -produksjon» ble godkjent i Statsråd 10. april 1987. Bakgrunnen for en ny energimelding nå bare to år etter den forrige er i forste rekke Regjeringens forslag om å basere krafttilgangen framover i vesentlig grad på gasskraft og derved utsette ytterligere vannkraftutbygging i betydelig grad i de nærmeste årene. Gassalternativet er derfor viet stor plass i meldingen. Som i tidligere energimeldinger behandles en rekke problemstillinger knyttet til produksjon og bruk av energi i Norge. Energimeldingene og Stortingsproposisjonene om salg av statskraft er de viktigste politikkdokumenter om innenlandsk energiforsyning og utnytting av vannkraftressursene. Vesentlige bidrag til den endelige utforming av energipolitikken er også gitt i innstillingene fra Stortingets energi- og industrikomite.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherSamfunnsøkonomenes foreningno_NO
dc.subjectEnergipolitikkno_NO
dc.subjectVannkraftno_NO
dc.subjectSamfunnsøkonomino_NO
dc.subjectEnergiproduksjonno_NO
dc.subjectEnergibrukno_NO
dc.titleNy energimelding : slutt på vannkraftepokenno_NO
dc.typeJournal articleno_NO
dc.source.pagenumbers. 3-8no_NO
dc.source.volumeÅrg. 41no_NO
dc.source.journalSosialøkonomenno_NO
dc.source.issueNr. 7no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record