Show simple item record

dc.contributor.authorCappelen, Ådne
dc.date.accessioned2011-11-04T13:10:40Z
dc.date.available2011-11-04T13:10:40Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.citationSosialøkonomen, Årg. 40, nr. 5 (1984), S. 34-39no_NO
dc.identifier.issn1892-753x
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/178040
dc.description.abstractDenne artikkelen tar sikte på å belyse den økonomiske betydningen av militærsektoren. Virkninger på kort sikt av lavere militærutgifter i Norge analyseres ved hjelp av planleggingsmodellen MODIS W. Hovedkonklusjonen er at de makroøkonomiske virkningene er gunstige, men at endel regionale sysselsettingskonsekvenser kan oppstå. Langsiktige virkninger av lavere forsvarsutgifter analyseres for norsk økonomi ved hjelp av vekstmodellen MSG, og resultatene indikerer at selv en betydelig nedrustning gir små næringsmessige omstillingsbehov og noe høyere vekst i privat konsum og BNP. Til slutt analyseres globale virkninger av nedrustning og takt u-hjelp. For dette formålet benyttes Leontiefs verdensmodell, og hovedkonklusjonen er at BNP i verden vil øke som følge av nedrustning og økt u-hjelp.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherSamfunnsøkonomenes foreningno_NO
dc.subjectØkonomiske forholdno_NO
dc.subjectMilitærvesenno_NO
dc.subjectForsvarspolitikkno_NO
dc.subjectSamfunnsøkonomino_NO
dc.titleØkonomiske sider ved nedrustningno_NO
dc.typeJournal articleno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210no_NO
dc.source.pagenumbers. 34-39no_NO
dc.source.volumeÅrg. 40no_NO
dc.source.journalSosialøkonomenno_NO
dc.source.issueNo. 5no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record