Show simple item record

dc.contributor.authorBye, Brita
dc.contributor.authorMysen, Hans Terje
dc.date.accessioned2011-11-07T10:49:01Z
dc.date.available2011-11-07T10:49:01Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.citationSosialøkonomen, Årg. 45, nr. 2 (1991), S. 18-24no_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/178042
dc.description.abstractUtslipp til luft av gasser som karbondioksid (CO2), svoveldioksid (SO2) og nitrogenoksider (N0x) er knyttet til forbrenning av fossile brensler som oljeprodukter, kull og gass. Et virkemiddel for å nå målsettinger om reduksjoner i utslipp er å legge avgifter på bruk av fossile brensler. For å studere effektene av miljøavgifter på bruken av fossile brensler er det nødvendig å ha makro- Okonomiske modeller som beskriver etterspørselen etter ulike energivarer og eventuelle substitusjonsmuligheter mellom dem og mot andre innsatsfaktorer, på en tilfredsstillende måte. Fossile brensler brukes både til mobile-, stasjonære- og prosessformål. Vi vil i denne artikkelen bare drOfte bruk av energivarer til stasjonære formål i norske husholdninger og produksjonssektorer. Utslipp av CO2 fra stasjonære kilder utgjorde i 1986 om lag 40 prosent av de totale CO2-utslippene (Naturressurser og Miljø (1989), tabell 10.7.). Bruk av oljeprodukter til stasjonære formål går i stor grad til oppvarming. Olje til oppvarming kan substitueres med elektrisk kraft som så lenge den produseres ved vannkraft, kan betraktes som en ren energikilde.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherSamfunnsøkonomenes foreningno_NO
dc.subjectEnergibrukno_NO
dc.subjectElektrisitetno_NO
dc.subjectFossile brenslerno_NO
dc.subjectAvgifterno_NO
dc.subjectKlimapolitikkno_NO
dc.subjectLuftforurensningno_NO
dc.subjectUtslipp til luftno_NO
dc.titleEnergisubstitusjon, forurensninger og virkemidlerno_NO
dc.typeJournal articleno_NO
dc.typePeer reviewedno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO
dc.source.pagenumbers. 18-24no_NO
dc.source.volume45no_NO
dc.source.journalSosialøkonomenno_NO
dc.source.issue2no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record