Recent Submissions

  • Tid til samvær 

    Kitterød, Ragni Hege (Statistiske analyser;1993, Chapter, 1993)
    Artikkelen ”Tid til samvær” er del av kapitlet ”Sosial deltaking” i Sosialt utsyn 1993. Artikkelen er organisert etter følgende underpunkter: tidsbruk og velferd, tid brukt til sosiale aktiviteter, samvær og alenetid blant ...
  • Uformell omsorg for eldre og funksjonshemmede 

    Kitterød, Ragni Hege (Statistiske analyser;1993, Chapter, 1993)
    Mange eldre og funksjonshemmede har behov for hjelp og pleie for å kunne klare seg i det daglige. Noen har så stort behov for hjelp at de bor i institusjon. Mange hjemmeboende er avhengige av hjelp for å kunne klare seg ...