Recent Submissions

 • The Economy of the North - ECONOR 2020 

  Glomsrød, Solveig; Duhaime, Gérard; Aslaksen, Iulie (Statistiske analyser;, Research report, 2021-05)
 • Uformell omsorg for eldre og funksjonshemmede 

  Kitterød, Ragni Hege (Statistiske analyser;1993, Chapter, 1993)
  Mange eldre og funksjonshemmede har behov for hjelp og pleie for å kunne klare seg i det daglige. Noen har så stort behov for hjelp at de bor i institusjon. Mange hjemmeboende er avhengige av hjelp for å kunne klare seg ...
 • Tid til samvær 

  Kitterød, Ragni Hege (Statistiske analyser;1993, Chapter, 1993)
  Artikkelen ”Tid til samvær” er del av kapitlet ”Sosial deltaking” i Sosialt utsyn 1993. Artikkelen er organisert etter følgende underpunkter: tidsbruk og velferd, tid brukt til sosiale aktiviteter, samvær og alenetid blant ...