Select a community to browse its collections.

 • Fattigdomsdynamikk blant innvandrere. En empirisk analyse for perioden 1993-2011 

  Bhuller, Manudeep; Brandsås, Eirik Eylands (Rapporter;2013/40, Report, 2013-09)
   Det har vært store endringer i den demografiske sammensetningen av innvandrere over perioden 1993-2011. Likevel finner vi at andelen fattige i innvandrerbefolkningen har holdt seg nokså stabil i årene 1993-2011. Det ...
 • Kostnadseffektive tilpasninger til togradersmålet i Norge og EU fram mot 2050 

  Fæhn, Taran; Isaksen, Elisabeth Thuestad; Rosnes, Orvika (Rapporter;2013/39, Report, 2013-09)
  Denne rapporten presenterer analyser som skisserer utslippsutviklingen i Norge og EU under et mål om å begrense den gjennomsnittlige globale temperaturøkningen til to grader celsius sammenlignet med før-industriell tid. ...
 • Konkurranseutsatte næringer i Norge 

  Eika, Torbjørn; Strøm, Birger; Cappelen, Ådne (Rapporter;2013/58, Report, 2013-12)
  En inndeling av økonomien i konkurranseutsatt og skjermet sektor (K- og S-sektor) er et sentralt element i mange makroøkonomiske sammenhenger, ikke minst når det gjelder å forklare lønnsdannelsen. I teorien trekkes det ...
 • Konjunkturtendenser for Møre og Romsdal - Prognoser basert på Konjunkturtendensene fra mai 2013 

  Hungnes, Håvard; Stambøl, Lasse Sigbjørn; Eika, Torbjørn (Rapporter;2013/53, Report, 2013-11)
  Den økonomiske utviklingen i Møre og Romsdal er, som i landet for øvrig, preget av at Norge er inne i en periode med noe svakere vekst etter at landet opplevde en moderat konjunkturoppgang i 2011 og de tre første kvartalene ...
 • Langtidsledighet blant innvandrere, mai 2011- 2012 

  Olsen, Bjørn (Rapporter;2013/35, Journal article, 2013-09)
  Denne rapporten belyser andelen langtidsledige blant registrerte ledige innvandrere sammenliknet med ledige i befolkningen ellers. Det er de registrerte helt ledige som inngår i studien, og gruppen defineres som ”arbeidsføre ...

View more