Now showing items 1-20 of 4333

  • Velgerundersøkelsen blant personer med innvandringsbakgrunn 2021. Dokumentasjonsnotat 

   Bye, Lise Snellingen (Notater;2023/20, Working paper, 2023-05)
   Velgerundersøkelsen ble gjennomført høsten 2021. Formålet med undersøkelsen var å kunne beskrive valgdeltagelse, politisk orientering samt holdninger til politiske spørsmål blant personer med innvandringsbakgrunn. ...
  • Leiemarkedsundersøkelsen 2022. Dokumentasjonsnotat 

   Bye, Lise Snellingen (Notater;2023/19, Working paper, 2023-05)
   Statistisk sentralbyrå gjennomfører hvert år Leiemarkedsundersøkelsen for å kunne utarbeide statistikk over leiepriser for ulike typer boliger i ulike deler av landet. Undersøkelsen heter Bolig og boforhold (BOB) når ...
  • What can we do with the quality-adjusted labor input data? An explanation with examples 

   Liu, Gang (Notater/Documents;2023/23, Working paper, 2023-05)
   This document, by using examples, aims to demonstrate how the quality-adjusted labor input data can be applied for economic analysis in general, and for growth accounting in particular. For instance, such data can be ...
  • Stortingsvalgundersøkelsen 2021. Dokumentasjonsnotat 

   Bye, Lise Snellingen (Notater;2023/16, Working paper, 2023-03)
   Stortingsvalgundersøkelsen ble gjennomført høsten 2021. Formålet med undersøkelsen var å kunne beskrive valgdeltagelse, politisk orientering samt holdninger til politiske spørsmål blant befolkningen. Stortingsvalgundersøkelsen ...
  • Testing the split of economic ownership for petroleum resources in Norway 

   Liu, Gang (Notater/Documents;2023/24, Working paper, 2023-05)
   Based on the Norwegian experiences, a long-term average pattern is identified as regards the distribution of resource rent due to petroleum activities, which can be used to split the economic ownership of oil and gas ...
  • Velgerundersøkelsen tverrsnitt 2021. Dokumentasjonsnotat 

   Bye, Lise Snellingen (Notater;2023/21, Working paper, 2023-05)
   Velgerundersøkelsen ble gjennomført høsten 2021. Formålet med undersøkelsen var å kunne beskrive valgdeltagelse, politisk orientering samt holdninger til politiske spørsmål blant befolkningen. Undersøkelsen gir kunnskap ...
  • Norwegian National Accounts - GNI Inventory for ESA 2010. 2019 version 

   Liu, Gang; Todsen, Steinar (Notater;2023/13, Working paper, 2023-03)
   This document provides a comprehensive documentation of data sources and methods for calculating the central variables gross domestic product (GDP) and gross national income (GNI) in the Norwegian national accounts. ...
  • Data processing in Sas, Spss, Stata, R and Python. A comparison 

   Lønø, Kristian (Notater;2023/1, Working paper, 2023-01)
   When we are working with Statistical data we use software programs for data processing, analysis and tabulation. Which software to choose is depending on different factors like financial matters, management decisions, ...
  • Uregistrert utvandring fra Norge. Kartlegging av omfanget 

   Krokedal, Linn; Nergård, Stian; Kvalø, Erling (Notater;2024/3, Working paper, 2024-01)
   Et presist anslag på befolkningsstørrelsen er vesentlig for brukere av befolkningsstatistikk. I Norge, der befolkningsstatistikk er basert på et kontinuerlig oppdatert befolkningsregister har vi en god idé om hvor stor ...
  • IKT i husholdningene 2023. Dokumentasjonsnotat 

   Holmøy, Aina (Notater;2024/2, Working paper, 2024-01)
   Gjennom EØS-avtalen er Norge pliktig til å rapportere IKT-statistikk til Eurostat. Undersøkelsen om IKT i husholdningene er utarbeidet gjennom et felles europeisk prosjekt i regi av Eurostat/OECD, og handler om tilgangen ...
  • Anbefalte kvalitetsindikatorer i offisiell statistikk 

   Foss, Aslaug Hurlen; Haugen, Per Ola (Notater;2024/5, Working paper, 2024-01)
   Kvalitetsindikatorer er viktig for å måle etterlevelsen av kvalitetskravene som er definert i «Statistikkloven» (Lovdata, 2019) og «Retningslinjer for europeisk statistikk» (SSB, 2017). «Rapport om kvalitet i offisiell ...
  • Resultater av Forskningsrådets næringsrettede virksomhet i perioden 2006-2021. Utviklingen i FoU-utgifter, antall ansatte og omsetning blant nye kunder 

   Fjærli, Erik; Rybalka, Marina (Notater;2023/14, Working paper, 2023-03)
   I dette notatet gir vi en oversikt over utviklingen til foretak som har fått tildelt støtte fra Norges forskningsråd i perioden 2006 til 2021. I tidligere analyser har vi estimert effekter av finansiell støtte fra ...
  • Is it necessary and feasible to estimate the asset value from oilfield level? 

   Liu, Gang; Midttun, Sindre (Notater;2024/8, Working paper, 2024-02)
   This paper aims to assess the necessity and feasibility of applying the ‘Bottom-up’ approach at the oilfield level to estimate the asset value of petroleum resources on the Norwegian continental shelf by following the ...
  • NORA — A Microfounded Model for Fiscal Policy Analysis in Norway 

   Gundersen, Thomas S.; Quaghebeur, Ewoud; Tretvoll, Håkon (Notater;2024/4, Working paper, 2024-01)
   This document describes NORA, a microfounded model for fiscal policy analysis in Norway. The model is based on relatively standard dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models of the type used in many central ...
  • Produksjon av SSBs arealbrukskart. Oppdatert dokumentasjon av metode 

   Steinnes, Margrete (Notater;2024/6, Book, 2024-01)
   SSBs arealbrukskart er et detaljert kart over arealbruk og arealdekke som utarbeides årlig. Kartet inngår som et grunnlag i de fleste av SSBs geografiske analyser og arealstatistikker. Kartet er landsdekkende og omfatter ...
  • Boligbygging utenfor tettsted 2013-2021 

   Letnes, Morten Wiig (Notater;2023/6, Working paper, 2023-02)
   Dette arbeidet gir en oversikt over hva som er bygget av boligbygg utenfor tettsted i perioden 2013 til 2021. Viktigste datakilde er stedfestet informasjon fra SSB-matrikkelen. Den gjør det mulig å finne ut hva som har ...
  • Fysioterapeuters inntekter og kostnader 2021 

   Stølan, Solveig B.C.; Claus, Gunnar (Notater;2023/15, Working paper, 2023-03)
   Formålet med notatet er å fremskaffe et grunnlagsmateriale som kan være til hjelp i forhandlingene om fysioterapeuters økonomiske vilkår for privatpraktiserende fysioterapeuter som har inngått driftsavtaler med kommuner. ...
  • Dokumentasjon av skolebidragsindikatorer for grunnskolen. Indikatorer beregnet for Utdanningsdirektoratet 2023 

   Kalcic, Maja (Notater;2023/11, Working paper, 2023-03)
   Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte i januar 2017 for første gang skolebidragsindikatorer for alle grunnskolene i landet (SSB Rapport 2017/2), da for de sammenslåtte årgangene 2010 og 2011, 2012 og 2013, samt 2014 ...
  • Estimering av leieinntekter fra næringseiendom. Oppdatert med tall for 2021 

   Medby, Per (Notater;2023/5, Working paper, 2023-02)
   Formålet med publikasjonen er å gi en dokumentasjon av siste estimering SSB har utført for å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge basert på en modell. Data er basert på innrapporterte leieinntekter fra ...
  • Modell for beregning av boligformue. Oppdatert med tall for 2022 

   Medby, Per; Takle, Mona (Notater;2023/8, Working paper, 2023-03)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av modellen SSB har laget for å beregne markedsverdier for boliger i Norge. Modellen bygger på boligomsetninger de siste ti årene og beregner gjennomsnittlige ...