Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Kommunale avløp. Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2012. Gebyrer 2013 

  Berge, Gisle; Mellem, Kari B. (Rapporter;2013/63, Report, 2013-12)
  Rapporten omhandler status og utvikling innenfor norsk avløpssektor på temaene: Ressursinnsats, kommunale avløpsgebyrer, utslipp av fosfor, nitrogen, organisk materiale, tungmetaller og utvalgte organiske miljøgifter, ...
 • Petroleumsvirksomhetens virkning på norsk økonomi og lønnsdannelse. Framtidig nedbygging og følsomhet for oljeprissjokk 

  Cappelen, Ådne; Eika, Torbjørn; Prestmo, Joakim Blix (Rapporter;2013/59, Report, 2013-12)
  Petroleumsvirksomheten og aktiviteten som følger i dens kjølvann er nå stor, selv om utvinningen har avtatt siden toppåret for snart 10 år siden. Det ligger an til at etterspørselen fra næringen vil fortsette å vokse ...
 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2013 

  Blom, Svein (Rapporter;2013/64, Report, 2013-12)
  Undersøkelsen av holdninger til innvandrere og innvandring, som ble gjennomført av Statistisk sentralbyrå i juli og august 2013, viser at andelen som er helt eller nokså enige i påstanden ”Innvandrere flest gjør en nyttig ...
 • Jobbskifter blant eldre arbeidstakere 

  Johansen, Ingvild (Rapporter;2013/60, Report, 2013-12)
  Formålet med denne rapporten er å kartlegge jobbskifter blant eldre arbeidstakere. Vi sammenligner både ulike grupper av eldre og vi jamfører eldre med yngre sysselsatte. Utgangspunktet for måling av jobbskifter er ...
 • Energibruk i bygninger for tjenesteytende virksomhet 2011 

  Abrahamsen, Anne Sofie; Bergh, Marius; Fedoryshyn, Nadiya (Rapporter;2013/62, Report, 2013-12)
  Populasjon og utvalg for denne undersøkelsen er basert på det sentrale eiendomsregisteret i Norge Matrikkelen. En avgrensing av relevante bygningstyper innenfor tjenesteytende virksomhet definerte trekkpopulasjonen. ...

Vis flere