Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Do funds for more teachers improve student outcomes? 

  Borgen, Nicolai T.; Kirkebøen, Lars J.; Kotsadam, Andreas; Raaum, Oddbjørn (Discussion Paper;No. 982, Working paper, 2022-06)
  We investigate the effects of a large-scale Norwegian reform that provided extra teachers to 166 lower secondary schools with relatively high student-teacher ratios and low average grades. We exploit these two margins using ...
 • Why has the Norwegian krone exchange rate been persistently weak? A fully simultaneous VAR approach 

  Benedictow, Andreas; Hammersland, Roger (Discussion Paper;No. 981, Working paper, 2022-05)
  We identify variables that help explain the persistent weakness of the Norwegian krone since 2016 within a fully simultaneous model of the underlying process driving the krone-euro exchange rate. In addition to a set of ...
 • Barn i husholdninger med lav inntekt : Omfang, utvikling, årsaker 

  Epland, Jon (Rapporter;2001/9, Research report, 2001-05-03)
  Denne rapporten er utført på oppdrag av Barne- og familiedepartementet og har som formål å belyse forekomsten av lavinntekt blant barn i Norge. Det er hovedsakelig benyttet en tradisjonell tilnærming til temaet, der ...
 • Finansiering av helse- og sosialutgifter i Norge 1990-1998 

  Nørgaard, Elisabeth (Rapporter;2001/8, Research report, 2001-03-12)
  Finansieringen av de samlede utgifter har endret seg lite i perioden 1990-1998. Staten finansierer om lag 2/3 av utgiftene, kommunene finansierer i overkant av 20 prosent, mens arbeidsgivere og arbeidstakere finansierer ...
 • Utviklingen av aldersrelaterte helse-, pleie- og omsorgsutgifter 

  Vigran, Åsne; Brathaug, Ann Lisbet; Brunborg, Helge; Lunde, Elin Skretting; Nørgaard, Elisabeth (Rapporter;2001/4, Research report, 2001-02-12)
  Finansdepartementet og Sosial- og helsedepartementet har gitt Statistisk sentralbyrå og Universitetet i Oslo, Senter for helseadministrasjon, i oppdrag å gjennomføre et prosjekt om helsetilstanden til en befolkning med ...

Vis flere