Select a community to browse its collections.

 • First union formation among the children of immigrants: A population-wide study in Norway 

  Wiik, Kenneth Aarskaug (Peer reviewed; Journal article, 2022-05)
  Using Norwegian register data on the total population of individuals who were native-born or who immigrated prior to age 18, this study investigated differences in first union formation across migrant generations, global ...
 • Langsiktige utfordringer i offentlig tjenestepensjon 

  Fredriksen, Dennis (Rapporter;2015/22, Research report, 2015-05)
  Pensjonsreformen fra 2011 er nå innarbeidet på mange områder. Spesielt er reformen gjennomført slik at alderspensjonen langt på vei fungerer som sparing til alderdommen, ved at en beregnet pensjonsformue skal fordeles ...
 • Skilsmisse blant norskfødte med innvandrerforeldre 

  Wiik, Kenneth Aarskaug (Rapporter;2015/21, Research report, 2015-05)
  Rapporten undersøker skilsmisse blant par der én eller begge ektefellene var norskfødte med innvandrerforeldre. Disse parene sammenliknes med ektepar der ektefellene var innvandrere eller uten innvandrerbakgrunn. Av ...
 • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2013 

  Sandnes, Toril; Østby, Lars (Rapporter;2015/23, Research report, 2015-05)
  Familieinnvandringen, det vil si personer som får opphold på grunnlag av familierelasjoner til noen i Norge, sto for 40 prosent av den ikke-nordiske innvandringen til Norge i perioden 1990-2013. Denne typen innvandring ...
 • Byer og miljø. Indikatorer for miljøutviklingen i ”Framtidens byer” 

  Haagensen, Trine (Rapporter;2015/20, Research report, 2015-04)
  Denne rapporten inneholder utvalgte indikatorer og statistikk som beskriver miljøstatus og miljøutviklingen i de ti største kommunene etter folketall, samt i to storbyregioner i Norge. Disse i alt 13 kommunene inngikk i ...

View more