Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Leiemarkedsundersøkelsen 2022. Dokumentasjonsnotat 

  Bye, Lise Snellingen (Notater;2023/19, Working paper, 2023-05)
  Statistisk sentralbyrå gjennomfører hvert år Leiemarkedsundersøkelsen for å kunne utarbeide statistikk over leiepriser for ulike typer boliger i ulike deler av landet. Undersøkelsen heter Bolig og boforhold (BOB) når ...
 • Velgerundersøkelsen blant personer med innvandringsbakgrunn 2021. Dokumentasjonsnotat 

  Bye, Lise Snellingen (Notater;2023/20, Working paper, 2023-05)
  Velgerundersøkelsen ble gjennomført høsten 2021. Formålet med undersøkelsen var å kunne beskrive valgdeltagelse, politisk orientering samt holdninger til politiske spørsmål blant personer med innvandringsbakgrunn. ...
 • Velgerundersøkelsen tverrsnitt 2021. Dokumentasjonsnotat 

  Bye, Lise Snellingen (Notater;2023/21, Working paper, 2023-05)
  Velgerundersøkelsen ble gjennomført høsten 2021. Formålet med undersøkelsen var å kunne beskrive valgdeltagelse, politisk orientering samt holdninger til politiske spørsmål blant befolkningen. Undersøkelsen gir kunnskap ...
 • Testing the split of economic ownership for petroleum resources in Norway 

  Liu, Gang (Notater/Documents;2023/24, Working paper, 2023-05)
  Based on the Norwegian experiences, a long-term average pattern is identified as regards the distribution of resource rent due to petroleum activities, which can be used to split the economic ownership of oil and gas ...
 • Stortingsvalgundersøkelsen 2021. Dokumentasjonsnotat 

  Bye, Lise Snellingen (Notater;2023/16, Working paper, 2023-03)
  Stortingsvalgundersøkelsen ble gjennomført høsten 2021. Formålet med undersøkelsen var å kunne beskrive valgdeltagelse, politisk orientering samt holdninger til politiske spørsmål blant befolkningen. Stortingsvalgundersøkelsen ...

Vis flere