Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2003 

  Olsen, Bjørn (Rapporter;2005/4, Research report, 2005-02-15)
  I alt 29 600 flyktninger (Av de bosatt etter 1986) var registrert som sysselsatte i 4. kvartal 2003. Disse utgjorde 45,0 prosent av flyktninger i alt, noe som var en nedgang på 3,2 prosentpoeng i forhold til 4. kvartal ...
 • Sykefravær og uførepensjon blant innvandrere ansatt i storbykommuner 

  Bråthen, Magne; Vetvik, Kristoffer (Rapporter;2004/26, Research report, 2004-12-13)
  Statistisk sentralbyrå (SSB) har foretatt en forundersøkelse av sykefraværs- og uføremønstre blant ansatte med kommunen som arbeidsgiver. Formålet har vært å få rede på om mønsteret i legemeldt sykefravær og overgang til ...
 • Kvinner og menn i deltidsarbeid : Fordeling og forklaringer 

  Kjeldstad, Randi; Nymoen, Erik H. (Rapporter;2004/29, Research report, 2004-01-21)
  I denne rapporten kartlegger vi omfanget og fordelingen av deltidsarbeid i Norge og analyserer mulige årsaker til ulike typer deltidsarbeid blant kvinner og menn. Analysen er basert på datamateriale innhentet i ...
 • Økonomi og levekår for ulike grupper, 2004 

  Statistisk sentralbyrå (Rapporter;2004/28, Research report, 2004-12-21)
  Sosialdepartementet innledet i 2001 et samarbeid med Statistisk sentralbyrå med det formål å presentere statistikk og analyse over økonomi og levekår for en rekke ulike grupper. Resultatene fra dette prosjektet har frem ...
 • Etter innføring av fastlegeordning : Brukervurderinger av allmennlegetjenesten 

  Finnvold, Jon Erik; Paulsen, Bård; Svalund, Jørgen (Rapporter;2005/1, Research report, 2005-01-04)
  Sommeren 2001 ble allmennlegetjenesten i Norge organisert etter fastlegesystemet. Innføring av fastlegeordning er en viktig reform i norsk helsetjeneste. Det er gjennomført et betydelig arbeid for å evaluere reformen og ...

Vis flere