Now showing items 21-35 of 35

  • Kan behovet for helse- og omsorgstjenester dekkes? 

   Bjørnstad, Roger; Gjelsvik, Marit Linnea; Holm, Inger; Holmøy, Erling; Nielsen, Vibeke Oestreich; Stølen, Nils Martin; Texmon, Inger (Journal article, 2009)
   Flere eldre og bedre standard på helse- og omsorgstjenester vil kreve at en større andel av ungdomskullene enn i dag velger denne typen utdanning. Handlingsregelen og dagens skattesatser kunne finansiert en betydelig økning ...
  • Learned helplessness, discouraged workers, and multiple unemployment equilibria in a search model 

   Bjørnstad, Roger (Discussion Papers;No. 303, Working paper, 2001)
   Abstract: Unemployment varies strongly between countries with comparable economic structure. Some economists have tried to explain these differences with institutional differences in the labour market. Instead, this paper ...
  • Makroøkonomiske konsekvenser av redusert arbeidstid for skift- og turnusarbeidere 

   Bjørnstad, Roger; Hammersland, Roger (Journal article, 2008)
   Inntekten, eller verdiskapningen, i Norge er nært knyttet til hvor mye vi jobber. En reduksjon i arbeidstiden vil derfor på sikt føre til at inntektene utenom oljeinntektene synker om lag tilsvarende. En kan håpe på noen ...
  • Makroøkonomiske konsekvenser av redusert arbeidstid for skift- og turnusarbeidere 

   Bjørnstad, Roger; Holm, Inger (Rapporter;2008/39, Report, 2008-10-16)
   Ekspertutvalget for vurdering av arbeidstidsordninger knyttet til skift- og turnusarbeid (skift/turnusutvalget) har bedt Statistisk sentralbyrå om å analysere de makroøkonomiske konsekvensene av både utvalgets og ...
  • Modellvalget er viktig for pengepolitikken : svar til Holmsen, Nicolaisen og Røisland 

   Bjørnstad, Roger; Nymoen, Ragnar (Others, 2008)
   I 2002 hevdet Norges Bank at frontfagsmodellen ikke lenger reflekterer den norske lønnsdannelsen. I vår aktuelle kommentar i nummer 7, 2007 av Økonomisk forum fant vi derimot at frontfagsmodellen i hovedsak fortsatt er ...
  • Renta bestemmer det meste : valutakursutviklingen etter 31. mars 2001 

   Bjørnstad, Roger; Jansen, Eilev S. (Journal article, 2006)
   I perioden etter mars 2001, da pengepolitikken ble endret og Norges Bank tok i bruk renta for å stabilisere prisstigningen, har det vært store svingninger i valutakursen. I denne artikkelen oppsummeres de viktigste egenskapene ...
  • Sluttreplikk [Modellvalget er viktig for pengepolitikken] 

   Bjørnstad, Roger; Nymoen, Ragnar (Others, 2008)
   Debatt om modellvalget for pengepolitikken.
  • Technology, trade and inequality 

   Bjørnstad, Roger; Skjerpen, Terje (Discussion Papers;No. 364, Working paper, 2003)
   Abstract: In recent decades new technology has led to increasing demand for well-educated labour at the expense of labour with lower education levels. Moreover, increased imports from low-cost countries have squeezed ...
  • The Effect of skill mismatch on wages in a small open economy with centralized wage setting: The Norwegian case 

   Bjørnstad, Roger (Discussion Papers;No. 270, Working paper, 2000)
   Pervasive skill-biased technological changes, probably from trade in computer technology, have visualized the pros and cons of wage setting centralization in small open economies. Skill mismatch has increased in countries ...
  • The NOK/euro exhange rate after inflation targeting: : the interest rate rules 

   Bjørnstad, Roger; Jansen, Eilev S. (Discussion Papers;No. 501, Working paper, 2007)
   Abstract: Norway adopted a flexible inflation target in March 2001 following a long period with exchange rate targeting in various forms. The regime shift reverses the causal ordering between changes in the nominal exchange ...
  • Tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft etter utdanning, 1986-2025 

   Bjørnstad, Roger; Fredriksen, Dennis; Gjelsvik, Marit Linnea; Stølen, Nils Martin (Rapporter;2008/29, Report, 2008)
   Som i de fleste andre OECD-land, har Norge opplevd en betydelig økning i behovene for utdannet arbeidskraft gjennom de siste tiårene. Dette gjelder både arbeidskraft med utdanning fra universitet og høyskoler og arbeidskraft ...
  • Wage and profitability: Norwegian manufacturing 1967-1998 

   Bjørnstad, Roger; Nymoen, Ragnar (Discussion Papers;No. 259, Working paper, 1999)
   Economic theories of imperfectly competitive labour markets predict that wages are linked to profits. In spite of this, profit variables are not explicitly specified in empirical models of wage formation that otherwise are ...
  • Will it float? The New Keynesian Phillips curve tested on OECD panel data 

   Bjørnstad, Roger; Nymoen, Ragnar (Discussion Papers;No. 463, Working paper, 2006)
   Abstract: Galí, Gertler and Lòpez-Salido (2005), GGL, assert that the hybrid New Keynesian Phillips curve, NPC, is robust to different choices of estimation procedure and so some forms of specification bias. Specifically, ...
  • Økt bruk av oljepenger krever lønnsvekst om lag som i år! 

   Bjørnstad, Roger (Others, 2002)
   Norges Bank har ved flere anledninger gjort det klart at lønnsveksten på sikt må være 4,5 prosent dersom inflasjonsmålet skal nås. Da har de blant annet ikke tatt hensyn til den økte bruken av oljepenger. I denne artikkelen ...
  • Økt sykefravær kan forklares med økt sysselsetting 

   Bjørnstad, Roger (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Sykefraværet svinger med konjunkturene, men har også økt over tid. SSBs sykefraværsmodell treffer det faktiske sykefraværet godt, og knytter begge fenomener til utviklingen i sysselsettingen. Flere teorier tilsier en ...