• Jordbruk og miljø 2015 : Tilstand og utvikling 

   Bye, Anne Snellingen; Aarstad, Per Amund; Løvberget, Anne Ingun; Høie, Henning (Rapporter;2016/14, Report, 2016-04-20)
   Rapporten kastar lys over status og utvikling i høve til miljømåla for jordbruksnæringa. Årets rapport syner mellom anna at det totale jordbruksarealet i drift vart redusert med 5 prosent til 9,86 millionar dekar i perioden ...
  • Jordbruk og miljø 2016 : Tilstand og utvikling 

   Bye, Anne Snellingen; Aarstad, Per Amund; Løvberget, Anne Ingun; Høie, Henning (Rapporter;2017/04, Report, 2017-03)
   Dei årlege rapportane om jordbruk og miljø har som mål å kaste lys over status og utvikling i høve til miljømåla for jordbruksnæringa. Årets rapport syner mellom anna at talet på jordbruksbedrifter vart redusert med 41 ...
  • Jordbruk og miljø 2017 : Tilstand og utvikling 

   Bye, Anne Snellingen; Aarstad, Per Amund; Løvberget, Anne Ingun; Høie, Henning (Rapporter;2017/41, Report, 2017-12-15)
   Rapporten presenterer statistikk som skal kaste lys over status og utvikling i dei ulike miljøpolitiske resultatområda for jordbruket. Frå 1999 til 2016 er jordbruksarealet i drift redusert med 5 prosent til 9,82 millionar ...
  • Jordbruk og miljø 2018 : Tilstand og utvikling 

   Bye, Anne Snellingen; Aarstad, Per Amund; Løvberget, Anne Ingun; Rognstad, Ole; Storbråten, Berit (Rapporter;2919/05, Report, 2019-03-08)
   Rapporten Jordbruk og miljø gir statistikk som kastar lys over status og utvikling i høve til miljømåla for jordbruksnæringa. Framstillinga er inndelt etter ulike tema, mellom anna basisinformasjon om jordbruket, ...
  • Jordbruk og miljø 2019 : Tilstand og utvikling 

   Bye, Anne Snellingen; Aarstad, Per Amund; Løvberget, Anne Ingun; Rognstad, Ole; Storbråten, Berit (Rapporter;2020/3, Report, 2020-01-21)
   Rapporten Jordbruk og miljø gir statistikk som kastar lys over status og utvikling i høve til miljømåla for jordbruksnæringa. Framstillinga er inndelt etter ulike tema, mellom anna basisinformasjon om jordbruket, ...
  • Jordbruk og miljø : Resultatkontroll jordbruk 2004 

   Bye, Anne Snellingen; Gundersen, Geir Inge; Sandmo, Trond; Berge, Gisle (Rapporter;2004/22, Report, 2004-11-25)
   Rapporten omhandlar status og utvikling for gjennomføring av ulike miljøtiltak innan jordbruket, med hovudvekt på tiltak mot avrenning og tap av næringsstoff frå jordbruksareal. I tillegg tek rapporten for seg mellom anna ...
  • Jordbruk og miljø : Resultatkontroll jordbruk 2005 

   Bye, Anne Snellingen; Gundersen, Geir Inge; Sandmo, Trond; Berge, Gisle (Rapporter;2005/31, Report, 2005-11-07)
   Rapporten omhandlar status og utvikling for gjennomføring av ulike miljøtiltak innan jordbruket, med hovudvekt på tiltak mot avrenning og tap av næringsstoff frå jordbruksareal. I tillegg tek rapporten for seg mellom anna ...
  • Jordbruk og miljø : Resultatkontroll jordbruk 2006 

   Bye, Anne Snellingen; Sandmo, Trond; Berge, Gisle (Rapporter;2006/37, Report, 2006-11-27)
   Rapporten Jordbruk og miljø omhandlar tilstand og utvikling for gjennomføring av miljøtiltak i dei ulike resultatområda for jordbruket. Landbruks- og matdepartementet har satt opp miljømål for landbruksnæringa. I denne ...
  • Jordbruk og miljø : Resultatkontroll jordbruk 2007 

   Gundersen, Geir Inge; Bye, Anne Snellingen; Sandmo, Trond (Rapporter;2008/1, Report, 2008-01-14)
   Rapporten omhandlar status og utvikling for gjennomføring av ulike miljøtiltak innan jordbruket, med hovudvekt på tiltak mot avrenning og tap av næringsstoff frå jordbruksareal. I tillegg tek rapporten for seg mellom anna ...
  • Jordbruk og miljø : Tilstand og utvikling 2009 

   Gundersen, Geir Inge; Bye, Anne Snellingen; Berge, Gisle; Hoem, Britta; Knudtsen, Solveig Skjei (Rapporter;2009/37, Report, 2009-09-09)
   Rapporten Jordbruk og miljø omhandlar tilstand og utvikling for gjennomføring av miljøtiltak i dei ulike resultatområda for jordbruket. Landbruks- og matdepartementet har satt opp miljømål for landbruksnæringa. I denne ...
  • Jordbruk og miljø : Tilstand og utvikling 2010 

   Bye, Anne Snellingen; Aarstad, Per Amund; Løvberget, Anne Ingun; Berge, Gisle; Hoem, Britta (Rapporter;2010/48, Report, 2010-11-08)
   Rapporten Jordbruk og miljø omhandlar tilstand og utvikling for gjennomføring av miljøtiltak i dei ulike resultatområda for jordbruket. Landbruks- og matdepartementet har satt opp miljømål for landbruksnæringa. I denne ...
  • Jordbruk og miljø : Tilstand og utvikling 2011 

   Bye, Anne Snellingen; Aarstad, Per Amund; Løvberget, Anne Ingun; Skjerpen, Camilla; h, Britta (Rapporter;2011/43, Report, 2011-12-09)
   Rapporten Jordbruk og miljø omhandlar status og utvikling for gjennomføring av ulike miljøtiltak innanfor jordbruket, og omfattar data frå ulike datakjelder om åtferd i jordbruket og miljøtilstand i jord og vatn. På ...
  • Jordbruk og miljø : Tilstand og utvikling 2012 

   Bye, Anne Snellingen; Aarstad, Per Amund; Løvberget, Anne Ingun; Høie, Henning (Rapporter;2012/39, Report, 2012-11-27)
   På oppdrag frå Statens landbrukforvaltning skal Statistisk sentralbyrå: Lage ei årleg papirutgåve av rapporten ”Jordbruk og miljø” Publisere rapporten ”Jordbruk og miljø” på ssb.no: http://www.ssb.no/emner/10/04/ Vedlikehalde ...
  • Jordbruk og miljø : Tilstand og utvikling 2014 

   Bye, Anne Snellingen; Aarstad, Per Amund; Løvberget, Anne Ingun; Høie, Henning (Rapporter;2015/18, Report, 2015-04)
   Rapporten Jordbruk og miljø gir statistikk som kaster lys over status og utvikling i høve til miljømåla for jordbruksnæringa. Framstillinga er inndelt etter ulike tema, mellom anna basisinformasjon om jordbruket, ...
  • Jordbruk og miljø. Tilstand og utvikling 2013 

   Bye, Anne Snellingen; Aarstad, Per Amund; Løvberget, Anne Ingun; Høie, Henning (Rapporter;2014/10, Report, 2014-03)
   På oppdrag frå Statens landbrukforvaltning skal Statistisk sentralbyrå:  Lage ei årleg papirutgåve av rapporten ”Jordbruk og miljø”  Publisere rapporten ”Jordbruk og miljø” på ssb.no: http://www.ssb.no/emner/10/04/  ...
  • Klassifi sering av jordbruksbedrifter etter driftsform og størrelse. Dokumentasjon av nye standarder gjeldende f.o.m. 2010 

   Rognstad, Ole; Bye, Anne Snellingen; Hovland, Ivar (Notater / Documents;2015/32, Working paper, 2015-09)
   Hovedformålet med dette notatet er å dokumentere de nye standardene for klassifisering av jordbruksbedriftene etter driftsform og økonomisk størrelse. Standardene tar utgangspunkt i EUs retningslinjer, men er tilpasset ...
  • Klassifisering av driftsenhetene i jordbruket etter driftsform og størrelse 

   Bye, Anne Snellingen; Rustad, Lars Johan; Rognstad, Ole (Rapporter;2003/23, Report, 2003-11-15)
   Jordbruksstatistikken i Statistisk sentralbyrå blir i stor grad presentert "uforedlet", dvs. gruppert etter enkle inndelinger som fylke/kommune, jordbruksareal i drift, alder på bruker, buskapsstørrelse o.l. Tradisjonelt ...
  • Landbruksteljing 2010 

   Bye, Anne Snellingen; Løvberget, Anne Ingun (Rapporter;2014/5, Report, 2014-01)
   Landbruksteljing 2010 blei gjennomført som ei fullteljing av Statistisk sentralbyrå, Seksjon for primærnæringsstatistikk. Teljinga var organisert som eit eige prosjekt ved seksjonen i perioden 2008-2012. Fullstendige ...
  • Resultatkontroll jordbruk 1998: Gjennomføring av tiltak mot forurensninger 

   Bye, Anne Snellingen; Mork, Kjetil (Rapporter;1998/5, Research report, 1998-03)
  • Resultatkontroll jordbruk 1999: Jordbruk og miljø, med vekt på gjennomføring av tiltak mot forurensninger 

   Bye, Anne Snellingen; Mork, Kjetil (Rapporter;1999/12, Research report, 1999-05)