• 50$/fat - hva har Norge da råd til? 

   Holmøy, Erling; Heide, Kim Massey (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   Mye tyder på at forventningene om den langsiktige realprisen på olje kan ha doblet seg til rundt 50$/fat i løpet av de siste par år. I så fall har Norge fått nesten halvannen ekstra petroleumsformue sammenlignet med hva ...
  • A general equilibrium evaluation of aggregate welfare effects from improved sectoral efficiency . Empirical evidence for Norway 

   Holmøy, Erling (Discussion Papers;No. 224, Working paper, 1998)
   This paper discusses and shows how a CGE model can be used to assess welfare effects of structural policy reforms targeting inefficiency problems at micro levels that normally are not captured in operational CGE-models. ...
  • A theory-based measure of the output of the education sector 

   Ervik, Astrid Oline; Holmøy, Erling; Hægeland, Torbjørn (Discussion Papers;No. 353, Working paper, 2003)
   Abstract: The paper estimates the output of the Norwegian higher education sector based on a modification of the methodology introduced by Jorgenson and Fraumeni (JF) (1989). JF measure output in the education sector by ...
  • A welfare state funded by nature and OPEC. A guided tour on Norway's path from an exceptionally impressive to an exceptionally strained fiscal position 

   Heide, Kim Massey; Holmøy, Erling; Solli, Ingeborg Foldøy; Strøm, Birger (Discussion Papers;No. 464, Working paper, 2006)
   Large petroleum revenues make Norway an enviable fiscal loner. The fiscal policy rule adopted from 2001 transforms petroleum wealth into foreign assets, and only the real return on the financial fund should be spent annually. ...
  • Aggregate industry behaviour in a monopolistic competition model with heterogeneous firms 

   Holmøy, Erling (Discussion Papers;No. 352, Working paper, 2003)
   Abstract: The paper analyses how a tractable representation of productivity heterogeneity among firms modifies the standard Dixit-Stiglitz (DS) model of monopolistic competition. The properties of the asymmetric model are ...
  • Aggregate productivity and heterogeneous firms 

   Holmøy, Erling; Hægeland, Torbjørn (Discussion Papers;No. 266, Working paper, 2000)
   It is an established fact that firms, even within narrowly defined industries, differ with respect to productivity. In this paper we analyse how observed heterogeneity in productivity is affected by endogenous producer ...
  • Aggregate productivity effects of technology shocks in a model of heterogeneous firms : the importance of equilibrium adjustments 

   Holmøy, Erling; Hægeland, Torbjørn (Discussion Papers;No. 198, Working paper, 1997)
   This paper studies how productivity shifts at the level of the firm are transmitted to aggregate industry productivity in a model of heterogeneous firms. We analyse both uniform productivity shifts, and catching up by ...
  • Arbeidsinnsats i offentlig helse og omsorg : Fremskrivninger og historikk 

   Holmøy, Erling; Hjemås, Geir; Haugstveit, Fatima (Rapporter;2023/3, Report, 2023-01-12)
   Rapporten er skrevet på oppdrag for Helsepersonellkommisjonen for å bidra til å belyse størrelsesordenen på de problemene man kan få i kommende tiår med å dekke både behovet for arbeidskraft og kostnadene i de skattefinansierte ...
  • Behov for helsepersonell : demografiske og økonomiske rammebetingelser 

   Bjørnstad, Roger; Gjelsvik, Marit Linnea; Holm, Inger; Holmøy, Erling; Nielsen, Vibeke Oestreich; Stølen, Nils Martin (Rapporter;2009/38, Report, 2009)
   Den sterke økningen i antall eldre de nærmeste tiårene innebærer en betydelig økning i behovene for helse- og omsorgstjenester, selv om mulige forbedringer i helsetilstanden på hvert alderstrinn drar i motsatt retning. ...
  • Behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren fremover 

   Holmøy, Erling; Kjelvik, Julie; Strøm, Birger (Rapporter;2014/14, Report, 2014-04)
   Realistiske vurderinger av fremtidige offentlige utgifter til helse og omsorg (HO) er et viktig premiss i langsiktige fremskrivninger som tallfester hvordan økningen i antall eldre i tiårene fremover vil bidra til å ...
  • Behovet for arbeidskraft og omsorgsboliger i pleie- og omsorgssektoren mot 2060 

   Holmøy, Erling; Otnes, Berit; Haugstveit, Fatima Valdes (Rapporter;2016/20, Report, 2016-06-09)
   I 2060 kan pleie- og omsorgstjenesten ha behov for nesten 100 000 flere årsverk enn dagens 133 000. Behovet blir enda større hvis gjennomsnittlig levealder øker mye. Rapporten fremskriver etterspørselen etter arbeidskraft ...
  • Bemanningsbehov i spesialisthelsetjenesten mot 2040 

   Bråthen, Remy; Hjemås, Geir; Holmøy, Erling; Ottersen, Ingunn Hegstad (Rapporter;2015/29, Report, 2015)
   Denne rapporten fremskriver etterspørselen etter arbeidskraft i spesialisthelsetjenesten frem mot 2040. Realistiske fremskrivninger er viktige når man skal dimensjonere kapasiteten i tilbudet av helsetjenester, hvilket ...
  • Best i test, men hva så? : kommentarer til NOU 2001:29 

   Holmøy, Erling; Hægeland, Torbjørn; Rosendahl, Knut Einar (Journal article, 2002)
   Referansetestingsutvalgets forslag til sammenligning av indikatorer for norske og utenlandske rammevilkår for næringslivet er svakt begrunnet. Vi mener rammevilkår for utenlandske bedrifter sjelden bør ha relevans for ...
  • Betydningen for demografi og makroøkonomi av innvandring mot 2100 

   Holmøy, Erling; Strøm, Birger (Rapporter;2017/31, Report, 2017-11-01)
   Rapporten analyserer den isolerte betydningen av realistisk inn- og utvandring i hvert år mot 2100 for materiell levestandard og offentlige finanser. Analysen har inngått i et oppdrag for Finansdepartementet og Utvalget ...
  • Bruttoprodukt - et overforbrukt begrep 

   Holmøy, Erling; Todsen, Steinar (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Artikkelen argumenterer for: 1) Begrepet bruttoprodukt i faste priser er problematisk som mål på produsert kvantum i enkeltnæringer. Her brukes det for ofte på bekostning av begrepet produksjon. En konsekvent produksjonsmåling ...
  • Can welfare states outgrow their fiscal sustainability problems? 

   Holmøy, Erling (Discussion Papers;No 487, Working paper, 2006)
   Abstract: The paper analyses the fiscal effects of productivity shifts in the private sector. Within a stylized model with inelastic labour supply, it shows that productivity shifts in sectors producing non-traded goods ...
  • COVID-19, tapt verdiskaping og finanspolitikkens rolle. Utredning for Koronakommisjonen 

   Bjertnæs, Geir Haakon; Brasch, Thomas von; Cappelen, Ådne; Holden, Steinar; Holmøy, Erling; Slettebø, Olav; Sletten, Pål; Zhulanova, Julia (Rapporter;2021/13, Report, 2021-04-14)
   Ifølge våre beregninger førte pandemien til at BNP for Fastlands-Norge i 2020 falt med 145 milliarder kroner, eller 4,7 prosent, sammenlignet med en bane uten korona. Samlet for perioden 2020–2023 anslås det neddiskonterte ...
  • Dynamic equilibrium adjustments to a terms of trade disturbance 

   Bye, Brita; Holmøy, Erling (Discussion Paper;No. 72, Working paper, 1992-05)
   This paper investigates how a fall in the price of imports will have dynamic effects in an open economy. We analyse the effects within an aggregated intertemporal equilibrium model with internationally mobile capital. We ...
  • Effective rates of assistance for Norwegian industries 

   Holmøy, Erling; Hægeland, Torbjørn; Olsen, Øystein (Discussion Papers;No. 122, Working paper, 1994)
   We measure the effective assistance to 18 Norwegian private industries in 1989 caused by government budgetary subsidies, indirect commodity taxes, import protection through nominal tariffs and non-tariff-barriers, price ...
  • Effective rates of assistance for Norwegian industries 

   Holmøy, Erling; Hægeland, Torbjørn (Discussion papers;147, Working paper, 1995-07)
   We measure the effective assistance to 17 Norwegian private industries in 1989 and 1991 caused by government budgetary subsidies, indirect commodity taxes, import protection through nominal tariffs and non-tariff barriers, ...