Now showing items 267-286 of 482

  • Kontantstøtten : svar til Thoresen og Løyland (TL) 

   Strøm, Steinar (Others, 1998)
   Fra og med 1.1. 1999 (oppstart for 1 åringer i august 1998) vil de foreldre som sier nei til en statsstøttet barnehageplass få utbetalt statsstøtten. Klarere kan en vel ikke få sagt at en skal få betalt for ikke å ...
  • Korfor fekk vi nasjonalbudsjettet? 

   Bjerve, Petter Jakob (Journal article; Peer reviewed, 1991)
  • Kraftkrise i California: Hvordan står det til i Norge? 

   Aune, Finn Roar; Johnsen, Tor Arnt (Journal article; Peer reviewed, 2002)
   California som deregulerte sitt kraftmarked i 1998, opplevde i 2000 en kraftkrise med skyhøye engrospriser på kraft, utkobling av forbruk og enorme økonomiske tap for de store kraftleverandørene. Krisen førte til at ...
  • Kraftpriser og kraftforbruk 

   Bye, Torstein; Strøm, Steinar (Journal article; Peer reviewed, 1987)
   Marginalkostnadene for kraft levert alminnelig forsyning er høyere enn for kraftkrevende industri bl.a. pga. distribusjonskostnader og jevnere effektbelastning i kraftkrevende industri. Korrigert for disse forskjellene ...
  • Krisetiltak : effekten av ulike tiltak belyst med makromodell 

   Eika, Torbjørn; Prestmo, Joakim Blix (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Verdensøkonomien er inne i den kraftigste konjunkturnedgangen siden krigen. Norsk økonomi er ikke skjermet fra dette. Finans- og pengepolitiske stimuleringstiltak vil imidlertid dempe nedgangen. Beregninger på SSBs ...
  • Kunstig skille mellom god og dårlig deflasjon? 

   Larsen, Erling Røed; Wangen, Knut Reidar (Others, 2004)
   Prisveksten i Norge har i perioder det siste året vært under null. Dette skyldes blant annet billigere import fra Kina og økt konkurranse i flynæringen, det vil si innenfor det man vanligvis klassifiserer som tilbudssideforhold. ...
  • Kvalitativ valghandlingsteori, en oversikt over feltet 

   Dagsvik, John K. (Journal article, 1985)
   Teorier for kvalitativ valghandling har vært under sterk utvikling i de senere år. Disse teoriene tar sikre på å analysere valgadferd når alternativene er kategoriske. Typiske eksempler er valg mellom transportalterativer, ...
  • Kyotoavtale uten USA - liten effekt for miljøet 

   Hagem, Cathrine; Holtsmark, Bjart (Journal article, 2001)
   USAs president George W. Bush har erklært at han ikke vil be Senatet ratifisere Kyotoprotokollen. I denne kommentaren presenteres derfor noen anslag på virkningene av å gjennomføre Kyotoprotokollen uten deltagelse fra ...
  • Labor supply responses and welfare effects from replacing current tax rules by a flat tax: Empirical evidence from Italy, Norway and Sweden 

   Aaberge, Rolf; Colombino, Ugo; Strøm, Steinar (Journal article; Peer reviewed, 2000)
   This paper employs a microeconometric framework to examine the labor supply responses and the welfare effects from replacing current tax systems in Italy, Norway and Sweden by a flat tax on total income. The flat tax rates ...
  • Langtidsprogrammet 1982-1985 

   Bjerkholt, Olav (Journal article, 1981)
   Langtidsprogrammet har sin opprinnelse i Gerhardsenepokens stabile politiske og økonomiske regime fra 1945 til 1965. Det falt tidlig inn i et mønster der det ble offentliggjort få måneder fOr et Stortingsvalg og med ...
  • Lavere bensinavgifter - god miljøpolitikk? 

   Bye, Torstein; Døhl, Øystein; Sommervoll, Dag Einar (Journal article, 2000)
   Regjeringen foreslår reduserte bensinavgifter. Dette vil øke forurensingen fra biltrafikken. Det kan imidlertid argumenteres godt for et slikt opplegg, også i miljosammenheng. Supplering med kostnadseffektive CO2-avgifter ...
  • Lavslippsutvalget: No limits to growth? 

   Bruvoll, Annegrete; Bye, Torstein; Greaker, Mads (Journal article, 2007)
   I følge Lavutslippsutvalget, NOU 2006:18, er omfattende kutt i norske utslipp av klimagasser fram mot 2050 teknologisk mulig til minimale samfunnsmessige kostnader, uten at vi trenger å forandre vår livsstil nevneverdig. ...
  • Lawrence Klein i Oslo 

   Bjerkholt, Olav (Journal article, 2014)
   Lawrence R. Klein som i 1980 ble tildelt Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel «for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and ...
  • Likelihood and statistical evidence in survey sampling 

   Bjørnstad, Jan F. (Journal article; Peer reviewed, 2003)
   A comparison is made of the two concepts, generalized likelihood (from Bjørnstad, 1996) and Royall's measure of empirical statistical evidence in prediction problems, here called evidential likelihood, applied to ...
  • Long-run evolution of income inequality in the Nordic countries 

   Aaberge, Rolf; Bengtsson, Erik (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   This paper surveys Nordic historic studies on the distribution of income to highlight similarities and differences between Denmark, Finland, Norway, and Sweden in the evolution of income concentration and income inequality ...
  • Lov om kvotehandel med klimagasser : forslag om nytt virkemiddel i klimapolitikken 

   Alfsen, Knut H.; Haakonsen, Gisle; Rosendahl, Knut Einar; Telle, Kjetil (Journal article; Peer reviewed, 2004)
   Regjeringen har lagt fram forslag til lov om kvotehandel med klimagasser. Etter planen skal loven tre i kraft allerede fra 1. januar 2005; på samme tidspunktet som EU innfører sitt kvotesystem. Forslaget er resultat av ...
  • Love or Money? Marriage Intentions among Young Cohabitors in Norway and Sweden. 

   Wiik, Kenneth Aarskaug; Bernhardt, Eva; Noack, Turid (Journal article; Peer reviewed, 2010-09-17)
   Using data from Sweden and Norway on cohabitors aged 25 to 35, we examine the association between socio-economic resources, relationship quality and commitment and cohabitors’ marriage intentions. The individualization ...
  • Lærerkompetanse i videregående opplæring. Kompetanseprofil for lærere i videregående skole 2022 

   Næss, Steffan; Steffensen, Kjartan; Keute, Anna-Lena; Lervåg, Maj-Lisa; Stengrundet, Andrine (Rapporter;2023/30, Report, 2023-09-25)
   Denne rapporten presenterer resultater fra spørreundersøkelsen «Lærerkompetanse i videregående opplæring». Rapporten kartlegger kompetanseprofilen til lærere i videregående skoler i lys av krav om formell fagkompetanse ...
  • Lønner det seg å arbeide? 

   Mogstad, Magne; Solli, Ingeborg Foldøy; Wist, Arne Kolbeinstveit (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   Det er et uttalt politisk mål i den norske arbeids- og sosialpolitikken at det skal lønne seg å være i arbeide framfor å være stønadsmottaker. Utformingen av det norske skatte- og stønadssystemet er imidlertid slik at ...
  • Lønnsomhet ved tilbakesalg av kraft fra kraftintensiv industri i et anstrengt kraftmarked? 

   Bye, Torstein; Larsson, Jan (Journal article, 2003)
   De siste månedene har kraftprisen i Norge og resten av Norden vært høye på grunn av liten nedbør, lav magasinfylling og frykt for at vannmagasinene skal gå tomme våren 2003. Høye kraftpriser øker alternativverdien av ...