Show simple item record

dc.contributor.authorAukrust, Odd
dc.date.accessioned2011-11-02T15:30:32Z
dc.date.available2011-11-02T15:30:32Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.citationSosialøkonomen, Årg. 41, nr. 2 (1987), S. 27-32no_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/177980
dc.description.abstractModerne sosialøkonomi gir flere, tildels motstridende, svar på årsakene til arbeidsløshet, og foreskriver dermed ulike typer økonomisk-politiske tiltak for å mote problemene. Med teoriens sjargong kan det skilles mellom klassisk, keynesiansk, strukturell og «naturlig» arbeidsløshet. Forfatteren påpeker at det nå er på tide å sette større krefter inn på empiriske undersøkelser for å fastslå typene av eksisterende ledighet. I praksis har tiltak mot arbeidsløshet tatt form av konkrete utbyggingsplaner, som spesifiserer behov for arbeidsplasser samt de næringer der sysselsettingsveksten skal komme. Resultatene har oftest blitt svært forskjellig fra det planene gikk ut på. Forfatteren gjennomgår to eksempler på dette, «En norsk 3-årsplan» fra DNA i 1933 samt Langtidsprogrammene etter krigen. Konklusjonen som trekkes er at sysselsettingsveksten oftest har kommet der den ikke var ventet, m.a.o. at «tiltakspolitikken» har vært fåfengt. Tvertimot bor det gjøres bruk av et eller flere av de generelle virkemidler som teorien anviser. Forfatteren hevder at ny-klassiske og monetaristiske ideer har vist seg ikke å fungere mot arbeidsloshetsproblemene i Vest-Europa, og antyder at Keynes kanskje fremdeles har noe å si oss.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherSamfunnsøkonomenes foreningno_NO
dc.subjectArbeidsledighetno_NO
dc.subjectArbeidsmarkedno_NO
dc.subjectSysselsettingno_NO
dc.subjectArbeidsmarkedspolitikkno_NO
dc.subjectSamfunnsøkonomino_NO
dc.titleOm å skape arbeidsplasser - teori og praksisno_NO
dc.typeJournal articleno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO
dc.source.pagenumbers. 27-32no_NO
dc.source.volumeÅrg. 41no_NO
dc.source.journalSosialøkonomenno_NO
dc.source.issueNr. 2no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record