Now showing items 34-53 of 272

  • Eierskap i barnehagesektoren 

   Gunnesdal, Lars (Notater / Documents;2010/35, Working paper, 2010)
   Private aktører står for i underkant av halvparten av det totale tilbudet av barnehageplasser på landsbasis. Tidligere analyser av barnehagesektoren har hovedsakelig omhandlet kostnads- eller effektivitetsforskjeller ...
  • Empirical Bayes estimation of local demographic rates. An application using Norwegian registry data 

   Leknes, Stefan; Løkken, Sturla A. (Notater;2020/3, Working paper, 2020-02-06)
   Local governments and businesses rely on regional population projections to make informed planning and policy decisions. A prerequisite for producing reliable regional projections is access to high quality demographic ...
  • En introduksjon i statistiske metoder for offisiell statistikk 

   Bjørnstad, Jan F. (Notater / Documents;2016/23, Working paper, 2016-09)
   Dette kompendiet er utarbeidet for SSB-kurset KLAR 311 Introduksjonskurs i statistiske metoder. Det gir en innføring i:  Planlegging av utvalgsundersøkelser, både for person/husholdnings- og bedriftsundersøkelser  Basis ...
  • En tilnærmet sammenheng mellom rullerende tremånedersvekst og månedsvekst i Månedlig nasjonalregnskap 

   Helliesen, Magnus Kvåle (Notater / Documents;2019/23, Working paper, 2019-06-17)
   I september 2018 begynte Statistisk sentralbyrå å publisere Månedlig nasjonalregnskap. I den forbindelse publiseres månedsvekst og såkalt rullerende tremånedersvekst for makroøkonomiske hovedstørrelser. Dette notatet viser ...
  • Endringer i arealbruk og grøntstruktur i Oslo og Akershus. Geografiske analyser basert på kartdata og satellittbilder 

   Steinnes, Margrete (Working paper, 2020-03-16)
   Formålet med dette prosjektet er å se på utvikling i grøntstruktur i Oslo og Akershus, og hvordan den påvirkes av en politikk som tilsier tettere og mer effektiv utbygging innen urbane områder.
  • Energibruk i industrien. Dokumentasjon av statistikken 

   Moe, Sigrid Hendriks; Olaisen, Wiktor (Notater / Documents;2016/13, Working paper, 2016-06-10)
   Formålet med statistikken er å synliggjøre energibruken innenfor industri og bergverksdrift. Foruten årlig statistikkpublisering benyttes statistikken i stor grad av offentlig virksomhet, i ulike analysemiljøer og av ...
  • Energiregnskap og -balanse. Dokumentasjon av statistikkproduksjonen fra statistikkår 1990 og fremover 

   Kittilsen, Marte O.; Moe, Sigrid Hendriks; Fedoryshyn, Nadiya (Notater / Documents;2018/45, Working paper, 2018-11-26)
   Formålet med dette notatet er å gi en beskrivelse av statistikkproduksjonen for energiregnskap og energibalanse (ER/EB). Statistikkproduksjonen har gjennomgått en betydelig omlegging med endringer i datagrunnlag, metoder ...
  • Energiregnskap og -balanse. Dokumentasjon av statistikkproduksjonen fra statistikkår 2010 og fremover 

   Moe, Sigrid Hendriks; Fedoryshyn, Nadiya; Kittilsen, Marte O.; Kolshus, Kristine Erlandsen (Notater / Documents;2017/26, Working paper, 2017-06-17)
   Notatet beskriver statistikkproduksjonen for energiregnskap og energibalanse (ER/EB). Formålet med dette notatet er å gi en beskrivelse av statistikkproduksjonen for energiregnskap og energibalanse (ER/EB). Statistikk ...
  • Enhetsregisteret og organisasjonsnummeret. 20-års jubilant med suksess 

   Furseth, Jan (Notater / Documents;2015/34, Working paper, 2015-09)
   Innføring av organisasjonsnummer og etablering av Enhetsregisteret 1. mars 1995 gjorde innsamlingen av informasjon om landets virksomheter enklere, samordnet og mer effektiv å bruke. Ordningen vekket internasjonal oppmerksomhet ...
  • Estimation of training costs for the Norwegian Labour Cost Survey (LCS) 

   Jentoft, Susie (Notater / Documents;2019/5, Working paper, 2019-01-16)
   The traditional Norwegian Labour Cost Survey (LCS) has been replaced by alternative data sources in 2016. Most of the key costs are easily available and of a high quality through Norway’s extensive registers. Indirect ...
  • Estimering av leieinntekter fra næringseiendom. Oppdatert med tall for 2012 

   Hansen, Jonas André (Notater / Documents;2014/42, Working paper, 2014-11)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen som SSB har estimert til å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge. Modellen bygger på innrapporterte leieinntekter fra næringseiendom ...
  • Estimering av leieinntekter fra næringseiendom. Oppdatert med tall for 2013 

   Haglund, Anders (Notater / Documents;2015/6, Working paper, 2015-01)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen som SSB har estimert til å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge. Modellen bygger på innrapporterte leieinntekter fra næringseiendom ...
  • Estimering av leieinntekter fra næringseiendom. Oppdatert med tall for 2014 

   Haglund, Anders (Notater / Documents;2016/06, Working paper, 2016-02)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen som SSB har estimert til å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge. Modellen bygger på innrapporterte leieinntekter fra næringseiendom ...
  • Estimering av leieinntekter fra næringseiendom. Oppdatert med tall for 2015 

   Haglund, Anders (Notater / Documents;2017/8, Working paper, 2017-01-24)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen som SSB har estimert til å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge. Modellen bygger på innrapporterte leieinntekter fra næringseiendom ...
  • Estimering av leieinntekter fra næringseiendom. Oppdatert med tall for 2016 

   Haglund, Anders (Notater/Documents;2018/5, Working paper, 2018-02-01)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen som SSB har estimert til å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge. Modellen bygger på innrapporterte leieinntekter fra næringseiendom ...
  • Estimering av leieinntekter fra næringseiendom. Oppdatert med tall for 2018 

   Takle, Mona; Medby, Per (Notater;2020/7, Working paper, 2020-03-09)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen som SSB har estimert til å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge. Modellen bygger på innrapporterte leieinntekter fra næringseiendom ...
  • Estimering av leieinntekter fra næringseiendom: Oppdatert med tall for 2017 

   Takle, Mona; Medby, Per (Notater / Documents;2019 / 11, Working paper, 2019-03-07)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen som SSB har estimert til å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge. Modellen bygger på innrapporterte leieinntekter fra næringseiendom ...
  • Etablering av en plattform for måling av livskvalitet. Teknisk dokumentasjonsrapport 

   Todorovic, Jovana; Båshus, Trond; Støren, Kristina Strand (Notater / Documents;2019/26, Working paper, 2019-06-24)
   Denne rapporten beskriver SSBs arbeid våren 2019 med å etablere en webplattform for måling av livskvalitet. Dette arbeidet er finansiert av Helsedirektoratet og utgjør et steg i etableringen av et helhetlig nasjonalt system ...
  • Etterhåndsstratifisering og estimering innen del-bestander 

   Dagsvik, John K. (Artikler;66, Working paper, 1974)
   Under bearbeidingen av resultatene fra de arbeidskraftundersøkelser Statistisk Sentralbyrå gjennomfører på utvalgsbasis, blir de som er intervjuet gruppert, etter kjønn og alder. En slik teknikk kalles etterhandsstrati ...
  • Etterspørsel etter hvitevarer 2016. Modell og prognoser 

   Hungnes, Håvard (Notater / Documents;2016/05, Working paper, 2016-02-09)
   Vi har utarbeidet en prognose for husholdningenes etterspørsel etter to kategorier hvitevarer i 2016. I denne studien har vi brukt det samme metodiske opplegget som SSB utarbeidet i 1998, og dokumentert i Eika og Skjerpen ...