Now showing items 151-170 of 272

  • Manual for the DHIS2 quality tool. Understanding the basics of improving data quality 

   Haugen, John Åge; Hjemås, Geir; Poppe, Olav (Notater / Documents;2017/4, Working paper, 2017-01-18)
   A Health Management Information System (HMIS) is important for a country’s capacity to Monitor health, and for evaluating and improving the delivery of health-care services and programs. Many developing countries struggle ...
  • Mapping attractive urban areas. Documentation of a Eurostat-supported project under the “Merging statistics and geographic information grant programme” 

   Reid, Svein Johan (Notater / Documents;2017/31, Working paper, 2017-09-18)
   The “Quality of life in cities - Perception survey” of The European Commission takes a qualitative approach to issues of urban attractivity, with interviewees asked to identify important issues for their city. Instead ...
  • Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning ved overgang til 8. trinn og VG1. Foreløpig beskrivelse av utforming og gjennomføring av tiltak 

   Kirkebøen, Lars Johannessen; Eielsen, Gaute; Rønning, Marte; Strømsvåg, Susann; Andresen, Silje; Reegård, Kaja; Rogstad, Jon; Berge, Jan Erik; Lindenskov, Lena (Notater / Documents;2018/15, Working paper, 2018-04-16)
   Dette notatet beskriver gjennomføringen så langt av et forsøk i Osloskolen, der vi prøver ut tilrettelagt matematikkopplæring for elever med svak matematikkompetanse og tilpasset etterutdanning av lærere. Forsøket pågår ...
  • Matrix oriented formulae of dynamic multipliers in general autoregressive distributed lag and VARX models 

   Skjerpen, Terje (Documents;2007/3, Working paper, 2007)
   Formulae of how to calculate dynamic multipliers in single equation distributed lag models and in VARX models are suggested. An important aspect when constructing the formulae is to represent the models on "companion ...
  • Måling av langsiktige endringer i yrkesstrukturen. Om ulike datakilder og yrkesstandarder 

   Håland, Inger; Næsheim, Helge Nome (Notater / Documents;2016/36, Working paper, 2016-12-16)
   Formålet med notatet er å utforske mulighetene for å beskrive utviklingen av yrkesfordelingen i Norge fra 1980 og fram til i dag. Datagrunnlaget gir en rekke utfordringer når man skal gå tilbake i tid. Dels skyldes det at ...
  • Measuring human capital for Norway 2007-2014 

   Liu, Gang (Notater / Documents;2018/40, Working paper, 2018-10-05)
   Using the Norwegian register-based database, this document outlines the estimation of Norwegian human capital for 2007-2014. The estimated results must be interpreted as experimental and are not yet an official version ...
  • Medie- og kulturbruksundersøkelsen 2016. Dokumentasjonsrapport 

   Bye, Lise Snellingen (Notater / Documents;2017/21, Working paper, 2017-05-23)
   SSB har siden 1967 gjennomført utvalgsundersøkelser om bruk av massemedier. Fra og med 1991 har SSB hvert år gjennomført kvartalsvise undersøkelser om mediebruk. Hvert fjerde år er undersøkelsen utvidet til også å omfatte ...
  • Mediebruksundersøkelsen 2014 : Dokumentasjonsrapport 

   Amdam, Sverre (Notater / Documents;2017/27, Working paper, 2017)
   Statistisk sentralbyrå har gjennomført utvalgsundersøkelser om bruk av massemedier siden 1967. Fra og med 1991 har SSB gjennomført kvartalsvise mediebruksundersøkelser, som har blitt sammenfattet i en årlig rapport. ...
  • Mediebruksundersøkelsen 2015 Dokumentasjonsrapport 

   Amdam, Sverre (Notater / Documents;2017/25, Working paper, 2017-06-13)
   Statistisk sentralbyrå har gjennomført utvalgsundersøkelser om bruk av massemedier siden 1967. Fra og med 1991 har SSB gjennomført kvartalsvise mediebruksundersøkelser, som har blitt sammenfattet i en årlig rapport. Formålet ...
  • Mediebruksundersøkelsen 2017. Dokumentasjonsrapport 

   Ottestad, Arne Knut (Notater / Documents;2019/3, Working paper, 2019-01-14)
   I dette notatet legger Statistisk sentralbyrå (SSB) fram en metodisk dokumentasjon av Mediebruksundersøkelsen 2017. SSB har siden 1967 gjennomført utvalgsundersøkelser om bruk av massemedier. Fra og med 1991 har SSB ...
  • Mediebruksundersøkelsen 2018: Dokumentasjonsrapport 

   Lundgaard, Lisa Birgitta (Notater / Documents;2019 / 19, Working paper, 2019-04-11)
   I dette notatet legger Statistisk sentralbyrå (SSB) fram en metodisk dokumentasjon av Mediebruksundersøkelsen 2018. Avdeling for digitalisering og fellesfunksjoner (SSB) har stått for innsamlingen av dataene i undersøkelsen, ...
  • Mediebruksundersøkelsen 2022: Dokumentasjonsnotat 

   Grimstad, Sara (Working paper, 2023-04-26)
   SSB har siden 1967 gjennomført utvalgsundersøkelser om bruk av massemedier. Fra og med 1991 har SSB hvert år gjennomført kvartalsvise undersøkelser om mediebruk. I 2022 ble Mediebruksundersøkelsen for første gang gjennomført ...
  • Menneskerettighetssituasjonen til beboere i sykehjem . Operasjonalisering og tallfesting ved hjelp av SSBs statistikk over kommunale omsorgstjenester 

   Otnes, Berit (Notater / Documents;2018/28, Working paper, 2018-06-28)
   Notatet er en gjennomgang av variabler og indikatorer som inngår i eller ligger til grunn for SSBs helse- og omsorgsstatistikk, og som kan være med å belyse menneskerettighetssituasjonen for eldre i sykehjem. I den ...
  • Metodedokumentasjon om imputering av byggeår til fritidsbygg 

   Li, Lisa; Jentoft, Susie (Notater / Documents;2019/40, Working paper, 2019-11-08)
   Prosjektet startet i 2018 for å utvikle en metode for vurdering av nye fritidsbygg uten byggeår. Statistisk sentralbyrå publiserer statistikk over nye fritidsbygg, spesielt bygg bygd de siste 5 årene. Hvert år registreres ...
  • Miljøøkonomiske virkemidler. Dokumentasjon av statistikken 

   Braathu, Trine Heill (Notater / Documents;2017/10, Working paper, 2017-02-03)
   Statistikk om miljøøkonomiske virkemidler ble første gang publisert i 2014. Denne dokumentasjonen beskriver produksjonsprosessen for statistikken om miljøøkonomiske virkemidler og inneholder blant annet bakgrunnen for ...
  • Mobilitet i arbeidsmarkedet. Om måling av jobbstrømmer 

   Næsheim, Helge Nome (Notater / Documents;2018/14, Working paper, 2018-04-12)
   Formålet med notatet er todelt. Først beskrives ulike typer av strømmer som skjer i arbeidsmarkedet. Deretter går vi grundig inn på en av disse typene som betegnes som jobbstrømmer. For denne presenteres også en del ...
  • Modell for beregning av boligformue. Oppdatert med tall for 2013 

   Haglund, Anders (Notater / Documents;2014/40, Working paper, 2014-11)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen SSB har estimert til å beregne markedsverdier for boliger i Norge. Modellen bygger på boligomsetninger de siste ti årene og beregner gjennomsnittlige ...
  • Modell for beregning av boligformue. Oppdatert med tall for 2014 

   Haglund, Anders (Notater / Documents;2015/7, Working paper, 2015-01)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen SSB har estimert til å beregne markedsverdier for boliger i Norge. Modellen bygger på boligomsetninger de siste elleve årene og beregner ...
  • Modell for beregning av boligformue. Oppdatert med tall for 2015 

   Haglund, Anders (Notater / Documents;2016/07, Working paper, 2016-02)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen SSB har estimert til å beregne markedsverdier for boliger i Norge. Modellen bygger på boligomsetninger de siste ti årene og beregner gjennomsnittlige ...
  • Modell for beregning av boligformue. Oppdatert med tall for 2016 

   Haglund, Anders (Notater / Documents;2017/7, Working paper, 2017-01-24)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av modellen SSB har laget for å beregne markedsverdier for boliger i Norge. Modellen bygger på boligomsetninger de siste ti årene og beregner gjennomsnittlige ...