Show simple item record

dc.contributor.authorAbrahamsen, Dag Ragnvald
dc.contributor.authorBeyrer, Svetlana
dc.contributor.authorClaus, Gunnar
dc.contributor.authorEkornrud, Trond
dc.contributor.authorJensen, Arne
dc.coverage.spatialNorgenb_NO
dc.date.accessioned2019-05-22T11:15:01Z
dc.date.available2019-05-22T11:15:01Z
dc.date.issued2019-03-11
dc.identifier.isbn978-82-537-9895-0
dc.identifier.issn2535-7271
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2598449
dc.descriptionNotatet er et resultat av et oppdrag Statistisk sentralbyrå (SSB) har utført for Helsedirektoratet andre halvår 2018. Oppdraget er utført innenfor rammene av en egen avtale om forsknings- og utredningsoppdrag.nb_NO
dc.description.abstractPå oppdrag fra Helsedirektoratet har SSB sett nærmere på eksisterende informasjon om private tjenestetilbydere i omsorgstjenesten. Mer spesielt har SSB forsøkt å presentere private tjenestetilbyderes andel av bestemte tjenester (KOSTRAfunksjoner) på henholdsvis nasjonalt og kommunalt nivå. SSB fikk i oppdrag å levere et produkt som inkluderer: • Å drøfte og omtale muligheter og begrensninger i eksisterende datamateriale i et kortfattet notat • Å produsere relevante tabeller med gode metadata som kan utnyttes i videre analyser av kommunenes bruk av private tjenestetilbydere • Å sette opp oversikter/lister der dette er relevant og hensiktsmessig Hovedformålet med notatet er å drøfte og omtale muligheter og begrensninger i eksisterende datamateriale, jf. første kulepunkt ovenfor. I tillegg er det produsert noen tabeller og lister i henhold til Helsedirektoratets bestilling. Strukturen i notatet er basert på delproblemstillingene for oppdraget (jf. kap. 2). Notatet tar følgelig for seg henholdsvis kostnader (jf. kap. 3), plasser i institusjon (jf. kap. 4), tjenestemottakere (jf. kap. 5), timer i hjemmetjenesten og døgn i institusjonstjenesten (jf. kap. 6) og sykehjem og institusjoner (jf. kap. 7). Innenfor oppdragets tids- og budsjettmessige rammer har det ikke vært mulig å utføre alle oppgaver og belyse alle delproblemstillinger innenfor de ulike kapitlene. For kapitlene 3-7 er strukturen den samme. Først presenteres eventuelle funn, dernest utfordringer og til sist noen innspill og forslag til videre arbeid.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatistisk sentralbyrånb_NO
dc.relation.ispartofseriesNotater / Documents;2019 / 12
dc.subjectUndersøkelsernb_NO
dc.subjectOmsorgnb_NO
dc.subjectMetodenb_NO
dc.titlePrivate kommersielle og ideelle tjenestetilbydere i helse- og omsorgstjenesten: Omtale av data og datagrunnlagnb_NO
dc.typeWorking papernb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber35 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record