• Leiemarkedsundersøkelsen 2018: Dokumentasjonsrapport 

  Holmøy, Aina (Notater / Documents;2019 / 15, Working paper, 2019-03-25)
  Statistisk sentralbyrås Leiemarkedsundersøkelse er en årlig undersøkelse om leienivåer for leide boliger i Norge. Denne publikasjonen dokumenterer gjennomføringen av datainnsamlingen og viser en enkel analyse av frafall ...
 • Reise- og ferieundersøkelsen 2018: Dokumentasjonsrapport 

  Todorovic, Jovana (Notater / Documents;2019 / 17, Working paper, 2019-03-27)
  Reise- og ferieundersøkelsen gjennomføres fire ganger i året, en gang hvert kvartal. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge nordmenns reisevaner, samt datainnsamling for annen offisiell statistikk. Foruten data ...
 • Penger og kryptovaluta i nasjonalregnskapet: Diskusjonsnotat 

  Finstad, John Anders; Halvorsen, Tore (Notater / Documents;2019 / 16, Working paper, 2019-03-26)
  Dette dokumentasjonsnotatet omhandler nasjonalregnskapets prinsipielle behandling av kryptovaluta. Nasjonalregnskapet skal i prinsippet dekke alle økonomiske verdier og beskrive hvordan verdiene skapes og anvendes. Behandlingen ...
 • Fastlegers inntekter og kostnader: Om etablering av et datamateriale 

  Claus, Gunnar; Hove, Ingrid Hatlebakk (Notater / Documents;2019 / 18, Working paper, 2019-04-02)
  I dette notatet presenteres fastlegers inntekts- og kostnadsforhold for årene 2014- 2017. Statistisk sentralbyrå (SSB) har flere ganger tidligere gjennomført kostnads- og inntektsundersøkelser for privatpraktiserende ...
 • Mediebruksundersøkelsen 2018: Dokumentasjonsrapport 

  Lundegaard, Lisa Birgitta (Notater / Documents;2019 / 19, Working paper, 2019-04-11)
  I dette notatet legger Statistisk sentralbyrå (SSB) fram en metodisk dokumentasjon av Mediebruksundersøkelsen 2018. Avdeling for digitalisering og fellesfunksjoner (SSB) har stått for innsamlingen av dataene i undersøkelsen, ...

Vis flere