Select a community to browse its collections.

 • Cox regression with linked data 

  Vo, Thanh Huan; Garès, Valérie; Zhang, Li-Chun; Happe, André; Oger, Emmanuel; Paquelet, Stéphane; Chauvet, Guillaume (Peer reviewed; Journal article, 2023)
 • Official statistics: Quo vadis? 

  Sæbø, Hans Viggo; Hoel, Marit (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  The data revolution has resulted in discussions in the statistical community on the future of official statistics. Will official statistics survive as a brand, or will such statistics drown in the flow of data and statistics ...
 • Jobber med lav lønn. En kartlegging av jobbene og lønnstakerne med lav lønn 

  Grini, Knut Håkon; Johnsen, Magnus Berglund; Kvile, Jarle (Rapporter;2023/40, Report, 2023-11-13)
  Vi finner at lønnstakere som skifter næring og/eller yrke hyppigere går ut av jobber med lav lønn. Lønnstakere som forblir i næringer med lavt lønnsnivå er mer utsatte for å forbli i jobber med lavere lønn. Hvis lønnstakerne ...
 • The LOTTE system of tax microsimulation models 

  Jia, Zhiyang; Larsen, Bodil M.; Lian, Bård; Nesbakken, Runa; Nygård, Odd E.; Thoresen, Thor O.; Vattø, Trine E. (Discussion Paper;No. 1009, Working paper, 2023-11)
  Microsimulation models of the LOTTE system are key tools for tax policy-making in Norway and are extensively used in the budget process. The aim of this paper is to give an overview of the different modules in the LOTTE ...
 • Rask solnedgang for norsk olje og gass i en verden der 1,5 ºC-målet nås? 

  Lindholt, Lars (Peer reviewed; Journal article, 2023-11)
  Norge har sluttet seg til Parisavtalen og 1,5 ºC-målet, som innebærer at verden må nå netto null utslipp av CO2 innen midten av dette århundret. Norsk økonomi lener seg fortsatt tungt på olje- og gassinntekter med et ...

View more