Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Nasjonalt program for offisiell statistikk 2024–2027. Dokumentasjon 

  Sæbø, Hans Viggo; Hoel, Marit; Ragnarsøn, Richard; Vigran, Åsne (Notater;2024/11, Working paper, 2024-02)
  Notatet dokumenterer arbeidet og erfaringene med utvikling av det andre nasjonale statistikk programmet i Statistisk sentralbyrå (SSB) og samhandlingen med brukere, statistikkprodusenter og andre interessenter i Utvalget ...
 • Undersøkelse om frivillig innsats 2023. Dokumentasjonsnotat 

  Elgesem, Fridtjof (Notater;2024/15, Working paper, 2024-02)
  Dette notatet dokumenterer gjennomføringen av undersøkelsen om frivillig innsats 2023. Undersøkelsen er finansiert av Institutt for samfunnsforskning (ISF). Formålet med undersøkelsen er å kartlegge befolkningens ...
 • Sannsynlighet for tidliguttak av alderspensjon i MOSART 

  Fredriksen, Dennis; Halvorsen, Elin; Kruse, Herman (Notater;2024/10, Working paper, 2024-02)
  Pensjonsreformen i 2011 ga adgang til å ta ut alderspensjon fra 62 år i kombinasjon med arbeid uten avkortning. Dette førte til en økning i pensjonsutgiftene, samt medførte at et betydelig antall personer nå velger å ...
 • Documentation of ModelSolver. A Python class for analysing dynamic algebraic models 

  Helliesen, Magnus Kvåle (Notater;2024/13, Working paper, 2024-02)
  This paper documents the Python class ModelSolver. ModelSolver lets the user define a model object in terms of equations and endogenous variables. It contains methods to solve the model subject to data (in a Pandas ...
 • Modell for beregning av boligformue. Oppdatert med tall for 2023 

  Medby, Per (Notater;2024/14, Working paper, 2024-02)
  Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av modellen SSB har laget for å beregne markedsverdier for boliger i Norge. Modellen bygger på boligomsetninger de siste ti årene og beregner gjennomsnittlige ...

Vis flere