• Flere folk - færre unge : befolkning 

   Amlo, Ute Karoline (Journal article, 2005-09)
   Norges befolkning har vokst kraftig og sammensetningen har på mange måter endret seg de siste 30 årene. Befolkningen i dag er kjennetegnet av færre unge og flere gamle mennesker. Lavere dødelighet og færre fødte er noen ...
  • Vi blir stadig flere : befolkning 

   Amlo, Ute Karoline (Journal article, 2006-12)
   Norges befolkning har økt kraftig de siste 30 årene til tross for en relativ lav fruktbarhet siden midten av 1970-tallet. Befolkningsveksten skyldes at det er flere som fødes enn som dør og at flere flytter til enn fra ...