Now showing items 1-20 of 495

  • Vekst og miljø - i pose og sekk? 

   Bruvoll, Annegrete; Flugsrud, Ketil; Medin, Hege (Journal article, 2000)
   Dei siste tiåra har vi sett store endringar i luftureininga her til lands. Utsleppa av svovel, bly og andre tungmetall har gått til dels dramatisk ned, utsleppa av klimagassar har vakse jamt og trutt, medan andre utslepp ...
  • Husholdningenes kildesortering 

   Bruvoll, Annegrete; Halvorsen, Bente; Nyborg, Karine (Journal article, 2000)
   Hvor mye tid og energi går med til sortering av husholdningsavfall, og bør tidsbruken tas hensyn til når myndighetenes gjenvinningsmål blir mer ambisiøse? Vi har spurt et tilfeldig utvalg av befolkningen om deres kil ...
  • Læreryrket: utfordrende og belastende 

   Rønning, Elisabeth; Vikan, Stein Terje (Journal article, 2001)
   Samarbeidsklimaet i skolen er dårligere enn generelt på andre arbeidsplasser. Lærere er mer utsatt for vold eller trusler om vold og de opplever i større grad enn andre arbeidet som en psykisk påkjenning. Også lønnsnivået ...
  • Blir du sykere hvis du får tenkt deg om? : på leting etter metodeeffekter i en undersøkelse om levekår 

   Roll-Hansen, Dag (Journal article, 2001)
   Om et spørsmål er stilt på telefon eller ved besøk, vil av og til påvirke hvilke svar som blir gitt. Det samme gjelder om spørsmålet er stilt fra et sentralt telefonkorps eller av en intervjuer som ringer hjemmefra. Det ...
  • Økt bokonsentrasjon blant innvandrere i Oslo - er toppen snart nådd? 

   Blom, Svein (Journal article, 2001)
   Bokonsentrasjonen blant ikke-vestlige innvandrere i Oslo har så langt vi kan følge den bare økt. For tiden går andelen ikke-vestlige innvandrere i indre øst ned, men dette kompenseres av oppgang i drabantbyene. Økt inntekt ...
  • Forlovelse i samboerskapets tid 

   Noack, Turid (Journal article, 2001)
   En opptelling av forlovelsesannonser tyder på at skikken med å forlove seg har gått sterkt tilbake. Det bekreftes av nyere verker om skikk og bruk. Der omtales forlovelse som kanskje litt avleggs, eller ganske enkelt dumt. ...
  • Hvorfor fokusere på innvandrerne? 

   Østby, Lars (Journal article, 2001)
   Etter drapet på Benjamin Hermansen på Holmlia i slutten av januar 2001 ble kong Harald spurt om hva vi alle nå burde gjøre for å unngå gjentakelser. Det kunne selvfølgelig ikke gis noe presist svar, men han oppfordret alle ...
  • Hvorfor er det så dyrt i Norge? 

   Larsen, Erling Røed (Journal article, 2001)
   Prisnivået i Norge er høyt. Men selv om prisene er høyere i Norge enn i utlandet, er det likevel billigere i Norge for nordmenn, målt i arbeidsminutter per kjøpt vare, enn for franskmenn i Frankrike og italienere i Italia. ...
  • Barn bor med far når far bor med mor 

   Jensen, An-Magritt (Journal article, 2001)
   Barns familier har gjennomgått store endringer de siste tiårene. Færre barn har gifte foreldre og færre lever i kjernefamilier overhodet, mens flere bor med enslige foreldre og med steforeldre. Bildet av barns familier, ...
  • Barns levekår før og nå 

   Rønning, Elisabeth (Journal article, 2001)
   Hvordan har barn det i dag? Mye har skjedd siden min generasjons barndom på 1970-tallet til barndommen i dag. Blant annet har barns familier forandret seg mye. Færre barn har gifte foreldre, og flere barn opplever samlivsbrudd. ...
  • Innvandrerne og politiske valg : fra objekt til subjekt 

   Bjørklund, Tor; Kval, Karl-Eirik (Journal article, 2001-05)
   Trass i kampanjer for økt valgdeltakelse, forble deltakelsen lav blant innvandrere ved lokalvalget i 1999. Tendensen til at ikke-vestlige innvandrere stemmer på partier til venstre, holdt seg også.
  • Sosial bakgrunn betyr mer enn innvandrerbakgrunn : rekruttering til høyere utdanning 

   Dæhlen, Marianne (Journal article, 2001-05)
   En viktig forutsetning for deltakelse i yrkeslivet og samfunnslivet for øvrig, er tilegnelse av kunnskap gjennom utdanningssystemet. Men hvem er det som tar høyere utdanning? Denne artikkelen undersøker rekruttering til ...
  • Når ordene teller 

   Bjertnes, Marte Kristine (Journal article, 2001-05)
   Hva får kriminalsjefen ved Oslo politidistrikt til å uttale med beklagelse i stemmen at han gjør den "tabbe" å bruke Statistisk sentralbyrås innvandrerdefinisjon? Og hvorfor står betegnelsen 2. generasjonsinnvandrer grelt ...
  • En datter fra Kina 

   Jakobsen, Trude (Journal article, 2001-05)
   Familien Pedersen har en datter. Hun er tre år og ble adoptert fra Kina i 1999. I alt var det 100 familier som gjorde som familien Pedersen, mens det totalt var litt i overkant av 500 familier som adopterte barn fra utlandet ...
  • Myter og fakta : fruktbarhet hos innvandrerkvinner 

   Lappegård, Trude (Journal article, 2001-05)
   Det er mange myter om innvandrerkvinner i Norge og hvor mange barn de får: Som myten at fruktbarheten i Norge er så høy fordi innvandrerkvinner får så mange barn. Eller at innvandrerkvinner flytter til Norge for å føde ...
  • Med utdanning i bagasjen? : innvandrere og utdanning 

   Dalheim, Elisabeth (Journal article, 2001-05)
   Du spør deg kanskje hvorfor i all verden Statistisk sentralbyrå (SSB) er interessert i å vite noe om hvorvidt personer som flytter til Norge har med seg utdanning i bagasjen? Ett svar er at det er viktig å vite noe om ...
  • Innvandrerbarn i barnevernet - oftere hjelp, men færre under omsorg 

   Kalve, Trygve (Journal article, 2001-05)
   Det iverksettes oftere barnevernstiltak overfor innvandrerbarn enn til "norske" barn. Særlig gjelder dette andregenerasjonsinnvandrere. Innvandrere mottar oftest tiltak av forebyggende karakter, mens omsorgsovertakelser ...
  • Hvor stor er innvandringen til Norge? 

   Vassenden, Kåre (Journal article, 2001-05)
   2000 flyttet 36 500 personer til Norge, og 26 600 personer ble registrert som utflyttet. Innflyttingsoverskuddet ble dermed nær 10 000. Kan slike tall sies å være høye, eller er en nettoinnvandring på bare 0,25 prosent av ...
  • Lever av innvandrere 

   Tønnessen, Marianne (Journal article, 2001-05)
   Hadde det ikke vært innvandrere i Norge, måtte han funnet noe annet å forske på de siste 15 årene. - Arbeidsinnvandrere kan fungere som gode rollemodeller for andre innvandrere, sier Lars Østby, mannen med SSBs fremste ...
  • Kriminalitetskontroll som industri 

   Christie, Nils (Journal article, 2001-06)
   Kriminologiprofessor Nils Christie fikk nylig Fritt Ords pris for kritisk og uredd forskning og formidling i mange tiår. Hans bok "Kriminalitetskontroll som industri" har vakt betydelig internasjonal oppsikt, blant annet ...