• Lang vei til felles global miljøstatistikk : Samfunnsspeilets intervju 

   Sandbu, Natasza P. (Journal article, 2008-09)
   For å sikre at jordklodens temperatur ikke stiger mer enn to grader, må verdens klimagassutslipp halveres innen 2050, har FNs klimapanel konkludert. Men vet vi nok om klimaendringene – og hva de fører til? Miljøstatistikere ...
  • Langstrakt land - ulik livskvalitet : sosiale indikatorer 2009 

   Sandbu, Natasza P. (Journal article, 2009-12)
   En gruppe FN-eksperter har sett på forventet levealder, utdanning og kjøpekraft i alle medlemsland og tildelt Norge gullmedalje i menneskelig utvikling. Mediene skrev om «verdens beste land å bo i». Vi er stolte. Samtidig ...
  • Robuste nok til å tåle motgang? : sosiale indikatorer 2008 

   Sandbu, Natasza P. (Journal article, 2008-12)
   Står vi som samfunn godt skodd til å møte nedgangstidene? Etter fem år med eventyrlig økonomisk vekst og ved utgangen av «kriseåret 2008» kan det være lurt å se på de sosiale forholdene i Norge slik de var før krisen var ...