• Dagligdags og uutforsket : samboerskap ved tusenårsskiftet 

   Noack, Turid; Seierstad, Ane (Journal article, 2003)
   Annenhver av oss har egen erfaring fra samboerskap. Langt færre, knapt hver femte, er samboere her og nå. De fleste av dagens samboerskap er ekteskapsliknende i betydningen av at de enten har vart i to år eller at det er ...
  • Heller jeg enn vi? : utviklingen i samliv 

   Noack, Turid; Seierstad, Ane (Journal article, 2003)
   Gruppen enslige, det vil si dem som lever uten ektefelle eller samboer, har økt kraftig gjennom de siste tiårene. Hva skyldes denne utviklingen? Er det blitt vanligere å vente lenger med å finne seg en samlivspartner, det ...
  • Mindre utdannings- og inntektsforskjeller : forsjeller mellom samboere og gifte ved første barns fødsel 

   Skrede, Kari; Seierstad, Ane; Wiik, Kenneth Aarskaug (Journal article, 2011)
   Foreldre som er gift, er gjennomsnittlig eldre, og har ved første barns fødsel lengre utdanning og høyere gjennomsnittsinntekt enn samboende foreldre. Foreldre som ikke lever i samliv ved første barns fødsel, er gjennomsnittlig ...
  • Skilsmisser blant lesbiske og homofile partnere - hvem er mest stabile? 

   Noack, Turid; Fekjær, Harald; Seierstad, Ane (Journal article, 2002)
   Lesbiske par utgjør en stadig større andel av par som inngår registrert partnerskap. Disse parene har en større skilsmisserisiko enn partnerskap som består av to menn. Andre partnerskap der skilsmisserisikoen er spesielt ...