• Det skal holdes en folke- og boligtelling i november år 2001 

      Severeide, Paul Inge; Utne, Harald (Journal article, 2001-11)
      Det er elleve år siden sist den ble holdt, det er 232 år siden første gang og denne gangen blir trolig den siste. Vi snakker selvsagt om folke- og boligtellingen. Den 3. november 2001 skal vi gjennomføre den 21. tellingen ...