• Noen trenger sosialhjelp i tillegg : mottakere av foreløpig uførestønad 

      Lien, Sandra; Sivertstøl, Øyvind (Journal article, 2004-05)
      Foreløpig uførestønad er en behovsprøvd ytelse som nyttes av én av fem nye uførepensjonister. Nesten én av ti som mottar denne stønaden får også sosialhjelp, noe som innebærer at de blir behovsprøvd samtidig av trygdeetaten ...