• Like og forskjellige : ikke-vestlige innvandrere og kriminalitet 

   Skarðhamar, Torbjørn (Journal article, 2006-10)
   Sammenlignet med resten av befolkningen er ikke-vestlige innvandrere overrepresentert blant personer siktet for forbrytelser. Levekårsproblemer forekommer også noe hyppigere blant ikke-vestlige innvandrere. Bosted, integrasjon ...
  • Livet etter soning - hindrer arbeid tilbakefall? : etter avsonet dom - arbeid og risiko for ny fengsling 

   Skarðhamar, Torbjørn; Telle, Kjetil (Journal article, 2009)
   Innsatte som hadde jobb da de ble løslatt fra fengselet, havnet sjeldnere bak murene igjen enn de uten jobb. En fjerdedel av dem som slapp ut fra fengsel i 2003 var sysselsatt ved løslatelsen. Blant dem som ikke var det, ...
  • Noen få veier tungt i kriminalitetsbildet 

   Skarðhamar, Torbjørn (Journal article, 2004-06)
   At personer begår et og annet lovbrudd i løpet av ungdomstiden er ikke så uvanlig. To av ti personer født 1977 ble siktet for minst ett lovbrudd i løpet av tiden mellom fylte 14 og 24 år. En av ti ble siktet for forbrytelser. ...
  • Stor variasjon i innvandreres kriminalitet : straffede innvandrere 

   Skarðhamar, Torbjørn; Thorsen, Lotte Rustad (Journal article, 2011-10)
   Innvandrere er samlet sett overrepresentert blant straffede, men det er store forskjeller mellom landgruppene. Innvandrere fra enkelte land er svært overrepresentert, mens noen landgrupper er underrepresentert. Landene med ...
  • Utviklingen av levekårene i Oslo indre øst 

   Barstad, Anders; Skarðhamar, Torbjørn (Journal article, 2006-05)
   Handlingsprogram Oslo indre øst, som startet opp høsten 1997, er statens og kommunens felles satsing for å bedre levekårene i de tre daværende bydelene Sagene-Torshov, Grünerløkka-Sofienberg og Gamle Oslo. Hovedinntrykket ...