Show simple item record

dc.contributor.authorGjefsen, Hege Marie
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-11-15T06:56:05Z
dc.date.available2019-11-15T06:56:05Z
dc.date.issued2019-11-13
dc.identifier.isbn978-82-587-1019-3
dc.identifier.issn2535-7271
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2628630
dc.description.abstractI dette notatet evaluerer vi modellen som brukes til å framskrive arbeidsstyrke etter utdanning, og diskuterer hva slike framskrivinger kan bidra med. Vi tar for oss resultater fra MOSART, som er en mikrosimuleringsmodell, samt to modeller basert på trendforlengelse. Vi sammenligner framskrivingsmodellene med observerte tall mellom 2010 og 2018 for arbeidsstyrken etter utdanning. Resultatene viser at den enkleste modellen med trendforlengelse overvurderer veksten for de fleste utdanningsnivåene, mens en modell justert til den samlete veksten i arbeidsstyrken i historien treffer bedre enn simuleringsmodellen MOSART på kort sikt. Vi kan ikke måle treffsikkerheten lenger enn 2018, siden vi ikke observerer arbeidsstyrken etter utdanning etter dette tidspunktet. På lenger sikt skiller modellene med trendforlengelse seg fra simuleringsmodellen MOSART. Endringstakten avtar i MOSART, mens den er konstant i modellene basert på trendforlengelse. En drivkraft i simuleringsmodellen er utskiftningen av eldre mot yngre arbeidstagere. Unge personer med høy utdanning innen forholdsvis brede fagfelt erstatter personer som går ut av arbeidsmarkedet med i gjennomsnitt lavere utdanning. Trendforlengelsene tar ikke høyde for at erstatningstempoet vil endre seg over tid. I tidsperspektivet vi sammenligner med i dette notatet har dette lite å si, mens det har større betydning når tidsperspektivet utvidesnb_NO
dc.description.sponsorshipKunnskapsdepartementet Arbeids- og Sosialdepartementet Nærings- og fiskeridepartementetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatistisk sentralbyrånb_NO
dc.relation.ispartofseriesNotater / Documents;2019/41
dc.subjectFramskrivingernb_NO
dc.subjectArbeidsstyrkennb_NO
dc.subjectMOSARTnb_NO
dc.subjectDokumentasjonnb_NO
dc.titleTreffer vi? En sammenligning av forskjellige utdanningsframskrivningernb_NO
dc.typeWorking papernb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Matematikk: 410::Statistikk: 412nb_NO
dc.source.pagenumber20nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record