Viser treff 41-60 av 3768

  • Exporting pollution? : Calculating the embodied emissions in trade for Norway 

   Straumann, Robert (Rapporter;2003/17, Research report, 2003-09-03)
   Economic activity causes to varying degree pollution to air, soil and water. The pollution that is caused by the production of a single unit of a certain commodity can be said to be embodied in the commodity. This ...
  • Capital costs in municipal school buildings 

   Kalvarskaia, Maria; Langørgen, Audun (Rapporter;2004/9, Research report, 2004-05-24)
  • Fakta om ti innvandrergrupper i Norge 

   Lie, Benedicte (Rapporter;2004/14, Research report, 2004-08-11)
   Den rapporten er en samling av statistikk om ti store innvandrergrupper med ikke-vestlig bakgrunn. Gruppene som er valgt ut er blant de største innvandrergruppene med ikke-vestlig bakgrunn i Norge; Pakistan, Vietnam, Irak, ...
  • Spatial trade-offs in national landbased wind power production in times of biodiversity and climate crises 

   Grimsrud, Kristine; Hagem, Cathrine; Haaskjold, Kristina; Lindhjem, Henrik; Nowell, Megan (Discussion Paper;No. 992, Working paper, 2022-10)
   Energy generated from land-based wind power is expected to play a crucial role in the decarbonisation of the economy. With the looming biodiversity and nature crises, spatial allocation of wind power cannot, however, any ...
  • Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelaterte virksomheter 2013 

   Slensvik, Julie Margrethe (Rapporter;2014/40, Report, 2014-12)
   Formålet med rapporten er å beskrive sysselsettingen i kraftnæringen og i virksomheter nært knyttet til denne næringen. Hovedfokus er på situasjonen i 2013 og endringer fra 2012, men det gis også en del hovedtrekk tilbake ...
  • Kommunale avløp Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2013. Gebyrer 2014 

   Berge, Gisle (Rapporter;2014/41, Research report, 2014-12)
   Rapporten omhandler status og utvikling innenfor norsk avløpssektor på temaene: Ressursinnsats, kommunale avløpsgebyrer, utslipp av fosfor, nitrogen, organisk materiale, tungmetaller og utvalgte organiske miljøgifter, ...
  • Holdninger til innvandrere og innvandring 2014 

   Blom, Svein (Rapporter;2014/39, Research report, 2014-12)
   Undersøkelsen av holdninger til innvandrere og innvandring, som ble gjennomført av Statistisk sentralbyrå i juli og august 2014, viser at andelen som synes det bør bli lettere for flyktninger og asylsøkere å få opphold, ...
  • Sosial bærekraft i systemet for alderspensjon 

   Fredriksen, Dennis; Halvorsen, Elin; Stølen, Nils Martin (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Fordelingseffekter av pensjonsreformen i 2011 er analysert ved hjelp av Statistisk sentralbyrås modell MOSART. Resultatene viser at den opprinnelige sterke omfordelingen gjennom folketrygdens alderspensjon er videreført. ...
  • The Future of Wild-Caught Fisheries: Expanding the Scope of Management 

   Kroetz, Kailin; Nøstbakken, Linda; Quaas, Martin (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  • Do characteristics of family members influence older persons’ transition to long-term healthcare services? 

   Syse, Astri; Artamonova, Alyona; Thomas, Michael J.; Veenstra, Marijke (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  • Secure big data collection and processing: Framework, means and opportunities 

   Zhang, Li-Chun; Haraldsen, Gustav (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Statistical disclosure control is important for the dissemination of statistical outputs. There is an increasing need for greater confidentiality protection during data collection and processing by National Statistical ...
  • Weighting estimation under bipartite incidence graph sampling 

   Patone, Martina; Zhang, Li-Chun (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  • The impact of new varieties on aggregate productivity growth* 

   von Brasch, Thomas; Raknerud, Arvid (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Although there is an extensive body of literature on aggregate productivity growth, reallocation, and firm turnover, the contribution to overall productivity growth from new firms that produce new varieties is not well ...
  • Heterogeneous Workers, Trade, and Migration 

   Heiland, Inga; Kohler, Wilhelm (Peer reviewed; Journal article, 2022-03)
   We analyze the welfare effects of trade and migration, focusing on two-sided horizontal heterogeneity among workers and firms. Horizontal (skill-type) heterogeneity among workers generates monopsonistic labor markets as ...
  • Assortative labor matching, city size, and the education level of workers 

   Leknes, Stefan; Rattsø, Jørn; Stokke, Hildegunn Ekroll (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   We investigate the heterogeneity of assortative labor matching with respect to geography, skills, and tasks. Our contribution is to separate plant quality by education level and occupation tasks using the AKM-model. We ...
  • Ponderous, Proficient or Professional? Survey experience and smartphone effects in stated preference research 

   Sandorf, Erlend Dancke; Grimsrud, Kristine; Lindhjem, Henrik (Peer reviewed; Journal article, 2022-03)
   New parenthood causes large decreases in labor market incomes for mothers but not fathers, a stylized fact known as the “child penalty.” We combine a simple household model with estimates of child penalties in heterosexual ...
  • For whom are cities good places to live? 

   Carlsen, Fredrik; Leknes, Stefan (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   In this paper we use survey data to examine heterogeneity in the urban gradient of life satisfaction. Are some sociodemographic groups more satisfied in cities than others? We find that young persons with tertiary education ...
  • Bidrar folketrygdens pensjonssystem til inntektsutjevning i et livsløpsperspektiv? 

   Halvorsen, Elin; Pedersen, Axel West (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Hensikten med artikkelen er å undersøke om det reformerte pensjonssystemet i folketrygden omfordeler fra rik til fattig i et livsløpsperspektiv også når vi tar hensyn til forskjeller i forventet levealder og i tilbøyeligheten ...
  • Overholder bedriftene i Norge miljøreguleringene? 

   Walle, Mari Aasgaard (Rapporter;2003/6, Research report, 2003-04-23)
   Jeg vil i denne rapporten studere Statens forurensningstilsyns (SFTs) kontroll og tilsyn med bedrifter med utslippstillatelse. Fokus vil være på i hvilken grad bedriftene overholder miljøreguleringene, på kontrollfrekvensen ...
  • Konjunkturbarometeret 

   Andersen, Tom Langer; Wang, Jan Henrik (Rapporter;2003/10, Research report, 2003-05-15)
   Konjunkturbarometeret er en kvalitativ undersøkelse som kartlegger bedriftsledernes vurderinger av utviklingen for kjennetegn som produksjon, kapasitetsutnytting, sysselsetting, ordretilgang etter marked, priser mm. Det ...