• Globalisering og utenlandsk eierskap i Norge 

      Nordby, Jens (Journal article, 2000-10)
      Den sterke veksten i internasjonal handel og internasjonale kapitaltransaksjoner viser at verdensøkonomien bindes tettere og tettere sammen. Utviklingen i Norge viser at også vi tar del i den økonomiske globaliseringen. Spesielt ...