• Avslagsrisiko for førstegangssøkere av uførepensjon 

      Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje (Journal article, 2010)
      Personer som søker uføretrygd, står overfor usikkerhet med hensyn til hvorvidt søknaden vil bli innvilget. Risikoen for avslag påvirkes av legenes og NAV sin praktisering av regelverket for uføretrygd. Avslagsrisikoen for ...