• En empirisk analyse av fenomenet med motløse arbeidere 

   Dagsvik, John K.; Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje (Journal article, 2006)
   Tilbudet av arbeid ser ut til å være lavere i perioder med høy arbeidsledighet enn med lav. Forklaring på dette kan være at personer som er utenfor arbeidsmarkedet, vurderer mulighetene for å skaffe seg jobb i arbeidsmarkedet ...
  • Framtidige utviklingstrekk i arbeidsmarkedet : økte forskjeller i lønn og ledighet 

   Bjørnstad, Roger; Skjerpen, Terje (Journal article, 2002)
   Den teknologiske utviklingen de siste tiårene har ført til økt etterspørsel etter høyt utdannet arbeidskraft på bekostning av de med lavere utdanning. Til tross for at arbeidstilbudet i stor grad har fulgt samme mønster, ...
  • Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? 

   Stambøl, Lasse Sigbjørn (Journal article, 2010)
   Mange av de som starter selvstendig næringsvirksomhet i Norge gir seg etter kort tid. Dette gjelder spesielt blant nyetablerte næringsdrivende. Bedrifter startet av menn overlever lengre enn kvinners, og middelaldrende ...