• Lange arbeidsdager for gårdbrukeren 

   Løwe, Torkil (Journal article, 2003-12)
   Andelen heltidsbønder krymper stadig. Av ti norske gårdbrukere er bare fire heltidsbønder, to har inntektsgivende biarbeid og fire har annet hovedyrke. Blant dem uten melkekyr, eller med mindre enn 100 mål jordbruksareal, ...
  • Makroøkonomiske konsekvenser av redusert arbeidstid for skift- og turnusarbeidere 

   Bjørnstad, Roger; Hammersland, Roger (Journal article, 2008)
   Inntekten, eller verdiskapningen, i Norge er nært knyttet til hvor mye vi jobber. En reduksjon i arbeidstiden vil derfor på sikt føre til at inntektene utenom oljeinntektene synker om lag tilsvarende. En kan håpe på noen ...
  • Nye beregninger av sysselsetting og lønn i nasjonalregnskapet 

   Skoglund, Tor (Journal article, 2006)
   I forbindelse med hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet er det gjort nye beregninger av sysselsetting og arbeidstid for årene 2000-2004. De nye beregningene viser sterkere vekst i antall sysselsatte personer og høyere ...
  • Omfanget av deltidsarbeid 

   Lohne, Ylva; Næsheim, Helge Nome (Journal article, 2003-12)
   Det er 600 000 deltidssysselsatte personer ifølge Arbeidskraftundersøkelsene. Omfanget av deltidsarbeid er imidlertid større. Dette kommer til syne når man tar utgangspunkt i arbeidsforhold fremfor person. Tar man med ...
  • Utvikling i sysselsetting og lønn etter 1930 

   Hansen, Stein; Skoglund, Tor (Journal article, 2008)
   I 2007 var det mer enn dobbelt så mange sysselsatte i Norge som i 1930, mens sysselsettingen i tjenestenæringene er mer enn firedoblet. Andelen sysselsatte i primærnæringene er redusert fra 41 til 3 prosent i denne perioden. ...