• Er barnehage bra for barna? 

   Havnes, Tarjei; Mogstad, Magne (Journal article, 2009)
   Barnehage har store positive eff ekter på barnas utdanningsnivå og arbeidsmarkedstilknytning i voksen alder, viser den første norske studien av langtidseff ektene av den store barnehageutbyggingen på slutten av 1970- tallet.
  • Hva vil det koste å fjerne "barnefattigdommen" i Norge? 

   Epland, Jon (Journal article, 2001-09)
   Dersom en tar utgangspunkt i en tradisjonell tilnærming til studiet av lavinntekt og definerer lavinntektsgrensen som det beløpet som tilsvarer halvparten av medianinntekten for alle personer, var det på slutten av 90-tallet ...
  • Overføringer mellom foreldre og barn : i hvor stor grad er foreldre styrt av altruisme 

   Halvorsen, Elin; Thoresen, Thor Olav (Journal article, 2007)
   Foreldre etterlater seg arv og gir barna gaver. Men oppstår arv fordi foreldrene dør plutselig, eller har foreldrene et bevisst ønske om å yte finansiell støtte til sine barn? Det er naturlig å anta at foreldre har et ...
  • Samboere med felles barn : en gruppe med mye gjennomtrekk 

   Noack, Turid (Journal article, 2002)
   Åtte prosent av dem som var samboere med felles barn ved inngangen til 1999, giftet seg i løpet av året, mens seks prosent flyttet fra hverandre. Samboerpar med felles barn består for det meste av familier som fortsatt ...