• Hva vil det koste å fjerne "barnefattigdommen" i Norge? 

      Epland, Jon (Journal article, 2001-09)
      Dersom en tar utgangspunkt i en tradisjonell tilnærming til studiet av lavinntekt og definerer lavinntektsgrensen som det beløpet som tilsvarer halvparten av medianinntekten for alle personer, var det på slutten av 90-tallet ...