• Barnehageforliket - effekter på arbeidstilbud og inntektsfordeling 

   Kornstad, Tom; Thoresen, Thor Olav (Journal article, 2003)
   Barnehageforliket våren 2003 innebærer at fra 2005 skal foreldre maksimalt betale 1 500 kroner per måned for en barnehageplass, samtidig som at det skal være full behovsdekning. I denne artikkelen diskuteres effekter av ...
  • Barnehagesubsidier og økonomisk effektivitet 

   Håkonsen, Lars (Journal article, 2003)
   Artikkelen diskuterer hva som kan være samfunnsøkonomisk riktige nivåer på barnehagesubsidier. Det optimale subsidienivået, målt ved samfunnsøkonomisk effektivitet, ser ut til å ligge omtrent på samme nivå som i dag, ...
  • Er barnehage bra for barna? 

   Havnes, Tarjei; Mogstad, Magne (Journal article, 2009)
   Barnehage har store positive eff ekter på barnas utdanningsnivå og arbeidsmarkedstilknytning i voksen alder, viser den første norske studien av langtidseff ektene av den store barnehageutbyggingen på slutten av 1970- tallet.