• Barnehagesubsidier og økonomisk effektivitet 

      Håkonsen, Lars (Journal article, 2003)
      Artikkelen diskuterer hva som kan være samfunnsøkonomisk riktige nivåer på barnehagesubsidier. Det optimale subsidienivået, målt ved samfunnsøkonomisk effektivitet, ser ut til å ligge omtrent på samme nivå som i dag, ...