• Mødre med 1-2-åringer - mye sammen med barna? 

      Kitterød, Ragni Hege (Journal article, 2003-06)
      Kontantstøtte for foreldre med barn i alderen 1-2 år ble innført i 1998/99. Jevnt over bruker mødre med så små barn mye tid på barna. Mødre som mottar kontantstøtte, bruker i gjennomsnitt åtte timer hver dag sammen med ...